Vi skapar morgondagens attraktiva arbetsplats

Lokaler för inspiration, kreativitet, innovation och tillväxt

 

Vi utvecklar, bygger och skapar morgondagens attraktiva arbetsplatser. I Sveriges tre största städer äger och förvaltar vi dessutom kontorsfastigheter, med stort fokus på att ständigt lära och förstå hur vi kan möta våra hyresgästers behov i dag och i framtiden. Vi finns i hela Norden och är samtidigt starka lokalt med fokus på Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

 

Vår utgångspunkt när vi utvecklar fastigheter och arbetsplatser är – att vi tänker att vi är precis som du. Också vi vill jobba på en plats där vi känner oss fria. En plats där vi blir glada när vi kliver in i lobbyn och där vi tycker om människorna vi möter i hissen. En plats där arkitekturen och designen är som en god kopp kaffe på morgonen.

 

När vi tittar ut tycker vi om det vi ser. Människor som promenerar, ett kafé med skön atmosfär, lite himmel, lite sol. Vi känner oss lite stolta över att just vi får vistas här och berättar om det för vännerna. Om läget, inredningen, det återbrukade teglet i fasaden.

 

När dagen är slut pratar vi gärna lite till med en kollega, eller med den där killen från våning tio som alltid hälsar så glatt. Eller med henne som verkar briljant – och som vi kanske får chansen att samarbeta med? Vi vill stanna kvar i stunden, i omgivningen.

 

Vi vill jobba med människor som finns där när vi behöver dem. Människor som överraskar oss positivt, som får oss att känna wow i vardagen. Vi vill ha spontanmöten utan agenda och älska tiden vi tillbringar på vårt kontor.

 

Vi vill ha ett Norden med vackra och smarta byggnader fulla av framtidstro. Byggnader som vi känner att vi mår bra i, där det roliga med jobbet förstärks och det där lite tråkigare dämpas. Byggnader där det känns lätt att vara kreativ och svårt att misslyckas. Byggnader som helt enkelt inspirerar oss till att leva upp till deras kvalitet.

 

Håller du med? Då är du nog precis som vi.

 

Precis som du vet vi hur det känns när man trivs på en plats. Vi är övertygade om att lokalerna, kontoret och arbetsplatsen har en avgörande betydelse för både individens och företagets framgång. Lokaler som ger förutsättningar för en inspirerande arbetsdag, och därmed kreativitet, innovation och tillväxt.

 

Vi vet hur vi ska skapa dessa kontorshus och lokaler, som blir en attraktiv destination, i dag och för morgondagens medarbetare.

Fokus på hållbarhet och innovation

 

I vårt arbete med att utveckla framtidens fastigheter är hållbarhet – miljö, klimat och hållbar utveckling – liksom innovation, fokusområden som är mycket viktiga för oss.

 

Vi arbetar hela tiden med att reducera koldioxidutsläpp och med att driva en klimatförebyggande kultur. Att ständigt öka vår kunskap driver oss framåt.

 

Vi arbetar löpande med innovation med målet att skapa framtidssäkra arbetsplatser, skräddarsydda efter våra kunders och samhällets behov. Vår innovationskultur bygger på förtroende, inkludering och vår strävan efter att försöka, och att lära av varandra. Vi uppmuntrar våra team att utforska nya idéer. Om vi misslyckas, tar vi lärdom av det och anpassar oss. Vi samarbetar med andra parter för att kunna vara mer lättrörliga, tillföra kompetens utanför vårt expertområde, och för att hitta och utveckla nya affärsmöjligheter.

Genom att driva vårt klimatarbete kommer våra projekt att vara klimatneutrala 2037.
Hans Wallström, Director Sustainability
Vi driver utveckling och innovation genom våra fastighetsprojekt – för våra kunder, med hjälp av oss som arbetar inom Skanska och tillsammans med rätt samarbetspartner.
Henrik Ahnström, Director of Product, Process & Innovation

Det här är Skanska

 

Skanska är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag, verksamma i över 135 år på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Vår globala erfarenhet, lokala expertis och finansiella styrka ger oss möjlighet att hantera några av världens mest komplexa byggprojekt.

 

Vår globala erfarenhet, lokala expertis och finansiella styrka ger oss möjlighet att hantera några av världens mest komplexa byggprojekt. Fastighetsförvaltning stärker vår närvaro i hela värdekedjan, från projektutveckling och byggnation till fastighetsinvesteringar. Hållbarhet är en grundläggande del av vår verksamhet.

 

Tillsammans med våra partners och den samlade expertisen hos våra medarbetare bygger vi ett bättre samhälle och skapar innovativa och hållbara lösningar även för kommande generationer.

 

Det här är Skanska Fastigheter

 

Vi utvecklar, bygger och skapar morgondagens attraktiva arbetsplatser. I Sveriges tre största städer äger och förvaltar vi dessutom kontorsfastigheter, med stort fokus på att ständigt lära och förstå hur vi kan möta våra hyresgästers behov i dag och i framtiden.

 

Vi finns i hela Norden och är samtidigt starka lokalt med fokus på Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

 

Många av våra fastigheter certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED.

 

Vi vill att de arbetsplatser och miljöer vi skapar ska bidra till god hälsa hos den som vistas där varför våra fastigheter även hälsocertifieras enligt WELL Building Standard, en certifiering som är baserad på medicinsk och vetenskaplig forskning.

 

Vi skapar, med stor omsorg, medvetenhet och med ansvar för framtiden, unika platser att mötas och arbeta på.

 

Skanska har ambitionen att etablera en långsiktig portfölj med högkvalitativa, hållbara och hälsosamma kontorshus i Stockholm, Göteborg och Malmö där sex fastigheter nu ingår i portföljen.

Citygate i Göteborg
Epic i Malmö

Aqua i Malmö

Hyllie Terrass i Malmö
Sthlm01 i Stockholm
Sthlm04 i Stockholm

 

Skanska Fastigheter i siffror

 

Hittills har vi utvecklat över 2 482 000 kvm lokalyta, varav 1 503 000 kvm kontorslokaler och 509 000 kvm logistikanläggningar.

Antal anställda: 135