HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

Det hybrida arbetslivet – så får vi det att fungera

Contact image Robert Långström Robert Långström
Vad är viktigast för att det hybrida arbetslivet ska fungera? Organisationspsykologen menar att lösningen är att ge de anställda frihet. För att nå dit kan kontoret vara viktigare än någonsin.

Arbetsmiljön i det hybrida arbetslivet – hur ska den bäst se ut och fungera? Adam Grant är världens mest kända organisationspsykolog i en tid då organisationspsykologer är snudd på rockstjärnor. Det svåra svaret på frågan hur man skapar framtidens hybrida arbetsplats, är att inte ens Grant sitter på det. Men han har en idé. Den stavas FLOW.

 
"I början av pandemin upptäckte forskare att det som gör att vi mår bra på jobbet är flow."
 

– I början av pandemin upptäckte forskare att det som gör att vi mår bra på jobbet är flow. Begreppet myntades av psykologen Mihály Csíkszentmihályi och betyder den där känslan av att vara i zonen. När man är uppslukad av sin uppgift och tid och rum upphör att existera, berättar Adam Grant.

 

Kontoret viktigare än någonsin för social samvaro och samarbete

 

Adam Grant fortsätter med att förklara att du kan uppnå flow helt ensam. Men det är svårt, inte minst när vi under en lång tid under pandemin suttit hemma och jobbat – ensamma.

 

Och i denna tid av individualism, där vi byter jobb ofta, flyttar mer och jobbar på distans skaffar vi oss färre jobbarkompisar än förr. Det gör kontoret viktigare än någonsin för social samvaro, samarbete, och för flow.

 

Ska du uppnå äkta flow, som gynnar både dig och företaget på lång sikt, krävs det att du är aktiv i den riktiga världen. Tillsammans med andra. Fysiskt och digitalt. Det vill säga, det hybrida kontoret.

 

3 tips: Motivation, mindfulness och att göra skillnad

 

Adam Grant har identifierat tre steg som leder till äkta flow: Han kallar dem mastery, mindfulness och mattering.

 

Mastery: Psykologer har konstaterat att det som gör oss glada och motiverar oss mest på jobbet är en känsla av framsteg. Det behöver inte vara en stor prestation, det kan vara små segrar.

 

I genomsnitt kollar vi vår mejl 74 gånger per dag och byter uppgift var tionde minut.


Mindfulness: För att lyckas med små segrar krävs mindfulness. Att du kan fokusera fullt ut på en enda uppgift. Vi är dåliga på det idag. I genomsnitt kollar vi vår mejl 74 gånger per dag och byter uppgift var tionde minut. Eller som Adam uttrycker det: ”Det kallas ’tidskonfetti’ när vi tar det som skulle kunna vara meningsfulla ögonblick i våra liv och strimlar dem i små, värdelösa bitar. Vi borde behandla störningsfri tid som en skatt, och vakta den.”

 

Det är vetskapen om att du på något sätt gör skillnad för andra människor. De ger ditt jobb betydelse.

 

Mattering: Mastery och mindfulness kan skapa flow, men det är det tredje steget som förvandlar det till äkta flow – mattering. Det är vetskapen om att du på något sätt gör skillnad för andra människor. De ger ditt jobb betydelse.

 

Enligt professor Grant bör vi alltså fokusera på hur varje medarbetare uppnår flow. Inte på hur många dagar vi jobbar hemifrån. Människan först, det praktiska sedan.

Det menar också antropologen Katarina Graffman, som följt arbetslivet på tre stora svenska företag under våren 2021.

 

– Nu måste vi titta på hur olika personer ska jobba. Det är inte längre konstigt att vi jobbar helt flexibelt, att detta gör oss både mer produktiva och välmående. Men det är samtidigt en balansgång. Att jobba hemifrån är inte alltid bäst för vare sig personen eller företaget, säger hon.

 

Det skiljer sig till exempel stort mellan nyexaminerade respektive seniora medarbetare. De förstnämnda behöver mer coachning. De har större behov av sammanhang och företagskultur.

 

En vanlig kommentar bland unga studenter som ska ut i arbetslivet är att de ser fram emot att få gå till ett kontor. Det är självklart när man tänker på det. Hur skulle du själv må om du var ny på ett jobb men blev fast i din lägenhet på 26 kvadrat?

 

Unga behöver komma in i en arbetskultur


Enligt institutet WFH Research säger 32 procent av amerikanerna att de aldrig vill gå tillbaka till kontoret (framför allt småbarnsmammor). Samtidigt vill 21 procent aldrig jobba på distans (framför allt ensamstående).

 

Samma tendens syns i Kairos Futures rapport ”Mid-Corona: Livet på andra sidan, 2021” där framför allt kvinnor och människor ”mitt i livet” anser att det blivit viktigare att kunna jobba hemifrån.

 

"Det här pratar man väldigt lite om, att det är en dålig idé att ha ett generellt sätt att hybridjobba. Man behöver dela upp det beroende på individ."

 

– De som har jobbat ett tag har lärt sig konsten att arbeta. För dem kanske det funkar jättebra att jobba hemifrån. Men unga behöver få komma in i en arbetskultur. Det här pratar man väldigt lite om, att det är en dålig idé att ha ett generellt sätt att hybridjobba. Man behöver dela upp det beroende på individ. Det blir ett intensivt uppdrag för alla mellanchefer, säger Katarina Graffman, och fortsätter:

 

– När individen ges frihet och egenansvar inom en organisations givna ramar, uppstår ett större intresse för organisationen och dess medarbetare som helhet.

 

Att ge sina medarbetare frihet

 

Forskning visar att när chefer ger medarbetare frihet ökar chansen att de breddar sin roll. De tar mer initiativ och genomför fler idéer. ”Flow” kan verkligen frodas i en hybrid värld. I en värld där många jobb gått från att vara komplicerade till att bli komplexa. Där arbetet allt oftare utförs i vad Mats Tyrstrup kallar ”de organisatoriska mellanrummen”.

 

Mats är forskningsledare på den akademiska tankesmedjan Leading Health Care och en av Sveriges främsta experter inom organisation och ledarskap. Han tar avstamp i industrisamhället.

 

– Det var komplicerat, men inte komplext. Och det vi kallar management, den dominerande formen för verksamhetsledning idag, är en utmärkt idé i en komplicerad värld. Med hierarki, befattningar, chefer och medarbetare. Men den modellen blir besvärande när vi lever i en komplex värld. I en komplex värld fungerar det bättre när chefen säger ”visst, kör på”.

 

Management bygger på planering, produktionsplaner och deadlines.

 

– Men när vi jobbar mer i de organisatoriska mellanrummen samarbetar vi inte bara inom vår egen organisation. De icke-linjära värdeskapande processerna mellan olika aktörer blir fler och fler.

 

Vi behöver träffas för kreativitet

 

"Det är inte så konstigt att 51 procent säger att det blivit mycket svårare med samarbete och relationer när man jobbar mycket hemifrån."

 

Det är inte så konstigt att 51 procent i Kairos Futures rapport säger att det blivit svårare med samarbete och relationer när man jobbar mycket hemifrån – jämfört med att arbeta på kontoret. Du kan uppnå flow var som helst, men äkta flow kräver som sagt något mer.

 

Hur och när blir då kontoret extra viktigt? Du kan dela in arbetet i två delar, enligt Mats.

 

Du organiserar ditt arbete – och du utför det. Och du behöver hitta flow i båda delarna. I en komplex och hybrid värld behöver vi lägga mer tid på att organisera vårt arbete. Det är också där Mats Tyrstrup ser kontoret som en ovärderlig plats.

 

– Mycket går att sköta virtuellt i kommunikation. Men när det kommer till kreativitet och samsyn, då behöver vi träffas. Det finns en grundprocess som alltid kommer att kräva en plats där vi kan samlas fysiskt. En plats som är utformad för dessa kreativa skeenden. Vi behöver organisera oss, jobba med en brief och vara i samma rum. Sedan kan det vara så att vi efter detta lika gärna kan åka hem och utföra jobbet.