HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

Hälsocertifierad arbetsplats: Visa att medarbetarna är viktigast

Contact image Anna Gardberg Anna Gardberg
Ett kontorshus som från start ritas för att uppmuntra till hälsa kan göra stor skillnad för både den enskilde medarbetaren och för ett företags produktivitet och attraktionskraft som arbetsgivare. Sofia Ekerlund är en nyckelfigur i arbetet för hälsosamma arbetsplatser hos Skanska.

Arbetslivet har de senaste åren omformats radikalt och en hybrid arbetsmodell har för många blivit vardag. Samtidigt ser vi hur viktigt kontoret är för gemenskap, företagskultur, kreativitet och innovation och för att locka nya medarbetare. Kan kontoret dessutom bidra till god hälsa?

Sofia Ekerlund är uthyrnings- och marknadschef på Skanska Fastigheter Malmö och har under många år varit en drivande kraft i Skanskas arbete med hälsosamma arbetsplatser:

– Sedan snart sju år arbetar vi på Skanska med hälsosamma arbetsplatser inom vårt erbjudande. Vårt arbete syftar till att arbetsplatsen ska vara utformad för att uppmuntra till en hälsosam och hållbar livsstil för att både människor och företag ska må bra.


Idén är: Om kontoret kan erbjuda god ergonomi och en hälsosam miljö som uppmuntrar till goda vanor och bidrar till välmående medarbetare, ger detta bästa förutsättningar för företagets produktivitet.


Vad kan då detta handla om i praktiken? Jo, att till exempel rita kontorshus med generöst insläpp av naturligt dagsljus liksom grönskande atrier och terrasser. Rörelse kan uppmuntras till på ett naturligt sätt, som hur en trappas placering inbjuder till att ta den i stället för hissen. Att ta cykeln till jobbet blir smidigt då man bekvämt kan cykla rakt in i ett ”cykelhotell” på entréplan – med dusch, omklädningsrum och handduksservice.

En certifiering baserad på medicinsk och vetenskaplig forskning

 

För att säkerställa att de grundkrav som ger en hälsosam arbetsplats uppfylls arbetar Skanska med WELL Building Standard, en internationell standard för hälsosamma arbetsplatser. Certifieringen innebär ett helhetstänkande kring hur människor påverkas av den byggnad de befinner sig i och är baserad på medicinsk och vetenskaplig forskning.

 

Sammantaget handlar det om ett hundratal parametrar som ska uppfyllas inom bland andra områdena luft, ljud, ljus och rörelse. För att ett kontorshus ska bli certifierat måste först grundkraven uppfyllas. Därutöver behöver man ytterligare poäng för att bli certifierad enligt någon av de tre nivåerna silver, guld eller platina.


– Som samhällsbyggare är det väldigt viktigt för oss på Skanska att skapa platser där människor mår bra. WELL-certifieringen är dessutom något som stämmer väl med våra redan högt ställda krav på byggnader.


Några av de faktorer som ger poäng vid en WELL-certifiering är som tidigare nämnt utformning som uppmuntrar till rörelse, men också tillgång till hälsosam mat.

 

Teorin om biofili handlar om att naturen är ett basbehov för alla människor.

 

Till det mer abstrakta men viktiga området ”sinne” inom certifieringen hör begreppet biofili, som kan spela en viktig roll för välmåendet. Teorin om biofili handlar om att naturen är ett universellt basbehov för alla människor. I praktiken kan det för ett kontorshus handla om ett rikt inslag av gröna växter och närhet till vatten och parker.

 

– Det blir allt viktigare med arbetsplatser som skapar utrymme för paus, reflektion och återhämtning. Vår största utmaning i dag inom stress och mental ohälsa är just bristen på återhämtning. Att vistas i naturen eller att titta ut över grönska och vatten har en lugnande och stärkande effekt och stimulerar vår kreativitet. I utvecklingen av våra kontorsfastigheter försöker vi därför implementera de positiva effekter som naturen har på oss genom att ta in mer växter och naturmaterial i inomhusmiljön.

 

I praktiken kan områdena biofili och hälsosam mat i ett kontorshus kombineras – med en lunchrestaurangs meny och dess inredning – en vilsam, dämpad miljö med mycket grönska, och kanske fågelkvitter.

 

I det hybrida arbetslivet blir vad kontoret kan erbjuda viktigare

 

Hur ser då intresset för hälsocertifierade arbetsplatser ut bland potentiella hyresgäster?

– Vi har sett ett stort intresse. Det är enkelt för de flesta att ta till sig och berör oss alla eftersom det faktiskt handlar om var och ens hälsa och att försöka skapa de bästa förutsättningarna.

 

Vad upplever hyresgäster som flyttat in i hälsocertifierade lokaler?

– Det kan variera. Någon har kanske behov av mer återhämtning och fokuserar på det medan någon annan mest fokuserar på att få in mer rörelse. Men oavsett fokus är min uppfattning att just biofili är något som verkligen uppskattas av hyresgästerna.

 

Kan en hälsocertifierad arbetsplats vara viktigare än någonsin – i det hybrida arbetslivet?

– I det hybrida arbetslivet blir vad kontoret kan erbjuda än viktigare. En arbetsmiljö med bättre luft, bättre ergonomi, service och mer inspirerande miljöer än alternativa platser är ett sätt att locka medarbetarna till kontoret.

 

Kan ett kontorshus med hälsoprofil ha betydelse för att vara en attraktiv arbetsgivare?

Jag är övertygad om att man genom att arbeta med hälsa och välmående på ett företag har lättare att behålla och rekrytera personal. Samtidigt bygger man också sitt varumärke. Att välja en lokal i en WELL-certifierad fastighet visar att man som företag har förstått att medarbetarna är företagets allra viktigaste resurs. Att satsa på hälsa och välmående ger också affärsnytta och måste ses som en investering och inte en kostnad.

 

 

Det här är hälsocertifiering enligt WELL

 

 1. Luft: Bra ventilation och luftfiltrering.
 2. Ljus: Aktivitetsanpassad belysning och god tillgång till dagsljus.
 3. Rörelse: Byggnadsutformning som påverkar hur mycket vi rör oss i vardagen.
 4. Vatten: Rent och lättillgängligt dricksvatten.
 5. Kost: Tillgång till hälsosam mat kan uppmuntra till bättre matvanor.
 6. Komfort: Bra akustik, ergonomi och temperatur.
 7. Atmosfär som stöder välmående.
 8. Material: Sunda material och ytbehandlingar som främjar ett inomhusklimat som människor mår bra i används.
 9. Ljud: Prestandamätvärden, materialabsorption och akustisk zonindelning säkerställs, vilket bidrar till behagligare arbetsmiljö.
 10. Gemenskap: Arbete för att på olika sätt stimulera en vänlig och trivsam kultur, som exempelvis en öppen mötesplats med sittplatser, restaurang och plats för events etc.

 

Därför är det viktigt med ett hälsocertifierat kontor

 

 • Ger välmående medarbetare för både omtanke och affärsnytta.
 • Bidrar till att vara en attraktiv arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare.
 • Viktig komponent i det hybrida arbetslivet.

 

Läs mer om Skanskas aktuella kontorshus med WELL-certifiering: Aqua i Malmö, Epic i Malmö, Hyllie Terrass i Malmö och Citygate i Göteborg.