HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

Kontor med terrass – den nya, hälsosamma arbetsplatsen

Contact image Anna Gardberg Anna Gardberg
Vem vill inte arbeta på ett kontor där du kan ta en paus, ett möte, en aw eller ett yogapass på terrassen? Forskningen visar också tveklöst på hälsofördelarna.

20–30 minuter utomhus om dagen. Så lite tid räcker för att uppnå positiva hälsoeffekter. Det menar Susanna Toivanen, professor i sociologi och forskare inom arbetsmiljö och hälsa. Hon arbetar i ett forskningsprojekt om utomhuskontor där nio svenska företag är engagerade. Målet är att ta fram ett koncept för hållbara kontor.

 

Resultat från hennes projekt visar på samma som flera andra: Dagsljus har positiv inverkan. Utevistelse påverkar immunförsvar och hälsa. Vår förmåga till kreativitet ökar av att vi går ut och rör på oss. Susanna Toivanen har också kommit fram till att det till och med går att se en minskning av kroppens stressmarkörer vid utomhusvistelse. Hon beskriver det också som att vi får ett helt annat beteende, att vi reflekterar mer, är mer närvarande i våra känslor och faktiskt blir mer empatiska. Vem vill inte uppnå det?

 

”StickUt Malmö” är ett annat forskningsprojekt. Sedan 2017 utvärderas olika former för att flytta delar av det arbete som vanligtvis bedrivs inomhus – utomhus. Syftet är att hitta fram till nya former att arbeta, även i den här studien med målet om ett innovativt och hållbart arbetsliv.

 

Variera stillasittande arbete med utevistelse

 

Deltagarna har provat och utvärderat olika former för att arbeta utomhus i närmiljön. Det positiva med att variera stillasittande arbete framför datorn med utevistelse är bland annat en avstressande effekt, att det är bra för koncentrationsförmågan och stimulerar kreativitet. Men det finns också utmaningar. Som invanda mönster kring hur vi ”ska” jobba. Och väder och utrustning.

 

För att bryta de invanda mönstren kan tiden, forskningsprojekt som dessa och modiga företag göra skillnad. För att lösa det där med väder och utrustning pågår full aktivitet hos tillverkarna av kontorsmöbler och -utrustning. Vi ser ett allt större utbud av möbler utformade för utomhusarbete. Som snurrbara stolar i metall med mjuk sits och höga ryggar tillsammans med anpassade laptopbord som placeras under en skuggande pergola, eller ett regnskyddande tak.

 

Utevistelse i arbetsmiljön en investering i hälsa

 

Utevistelse i arbetsmiljön kan ses som en investering i den egna hälsan, och för företaget i sina medarbetares välmående. Att erbjuda en innovativ, kreativ, flexibel och hälsosam arbetsmiljö gör också företag till en attraktiv arbetsgivare. Ett grönskande stråk i omgivningen som lockar till att ta en löptur på lunchen eller ett walk-and-talk-möte. Företagets egen terrass dit medarbetarna kan ta med laptopen för att jobba en del av dagen i friska luften, eller där du som chef kan bjuda in till veckomötet, på ett helt nytt sätt.

Kontorshuset Hyllie Terrass, Malmö: Här kan hyresgästerna pausa på terrasser med träd, buskar och bästa solläge

 

I Skanskas kontorshus Hyllie Terrass säger själva namnet en del om möjligheterna till utevistelse under arbetsdagen. Förutom en lummig innergård i söderläge har huset flera gemensamma grönskande terrasser. Dessutom har nästan alla kontorslokaler också en eller flera egna terrasser med växtlighet och möjlighet till utearbetsplatser.

 

Huset är WELL-certifierat – en certifiering som utgår från forskning om hur byggda miljöer kan påverka människors hälsa och välmående, och här spelar bland annat just terrasserna in.

 

Huset karaktäriseras av terrasserna längs fasaden – arkitekternas idé är att kvarterets park ”klättrar upp” på själva huset. Terrasserna rymmer olika typer av växtlighet, träd och buskar, grönskande och vackra, men också utvalda efter dess förmåga att binda koldioxid. Terrasserna är utformade så att de bevattnar varandra och fördröjer avrinningen av regnvattnet, och själva växtligheten gynnar också den biologiska mångfalden. Terrasserna är en av flera stora och små insatser inom husets hållbarhetskoncept.

 

Terrasserna är placerade optimalt i förhållande till solen. Det för att släppa in solinstrålningen på bästa sätt för att minska energianvändningen och gynna växtligheten, men också för att ge husets hyresgäster bästa möjlighet till en stunds avkoppling – eller arbete – i solen.

 

Kontorshuset Citygate, Göteborg: Ett hus som genomsyras av öppenhet

 

Även kontorshuset Citygate i Göteborg har utvecklats med målet att det ska vara en arbetsplats där människor trivs, mår bra och får möjlighet att prestera sitt allra bästa.

 

Detta har även i Citygates fall säkerställts via certifiering enligt WELL. På flera håll i huset har man tänkt på platser för återhämtning, initiativ som uppmuntrar till rörelse och andra detaljer som främjar välbefinnande.

 

Per Hanson, projektchef vid Skanska Fastigheter Göteborg, beskriver också att ett mål med huset har varit att det ska genomsyras av ”öppenhet”.

 

– Det gäller allt från arkitektur och verksamheter till att välkomna engagemang, tankar och idéer.

 

Här kommer bokstavligen hyresgästernas terrass på plan 3 in i bilden. Här kan man ta en kaffe i solen och prata med en kollega, ta ett möte i frisk luft och avslappnad miljö, kanske återhämta sig en stund på egen hand, eller när husets hälsohub öppnar delta i ett yogapass.

 

Källa: Susanna Toivanen och StickUt Malmö

 

 

7 vinster med att flytta ut kontoret

 

1. Dagsljus har positiv inverkan på hälsa och välmående.

 

2. Förbättrar immunförsvaret.

 

3. Vår förmåga till kreativitet ökar.

 

4. Minskad stress.

 

5. Ett mer reflekterande, närvarande, empatiskt beteende.

 

6. En mer hållbar arbetsmiljö.

 

7. Att erbjuda en innovativ, kreativ, flexibel och hälsosam arbetsmiljö attraherar nya medarbetare.

 

 

 

Så utvecklar Skanska kontorshus som lockar till utevistelse

 

När Skanska utvecklar sina kontorshus är terrasser ett inslag som tas med i utformningen på ett eller annat sätt. Terrasser att använda för utomhusarbete, pauser eller aktiviteter, både gemensamma för hela huset, och för det enskilda företaget.

 

I exempelvis Sthlm 01 kröns kontorshuset av Sjöstaden Skybar med restaurang och bar och tillhörande terrass.

 

Terrasser ingår i Skanskas helhetssyn kring att kontoret ska vara en attraktiv destination. Det innefattar också omgivningen kring kontorshuset, som service och annat utbud, men också tillgång till grönska och promenadstråk.

 

 

Foto: Viktor Holm
Publicerad 2023-08-28