Majime

Majime i korthet
  • Ort: Lund, Andra svenska städer
  • Typ av lokal: Kontor
  • Storlek: 300 - 7 000 kvm
  • Inflyttning: 2025/2026
  • Våningar: 5
Logo

Majime är ett japanskt uttryck som betyder seriös, allvarlig eller flitig. I den japanska kulturen anses personer som är ”majime” vara trogna och pålitliga. På samma sätt vill vi att kontorsfastigheten Majime ska upplevas.

Här skapar vi en öppen, välkomnande och personlig atmosfär där du kommer trivas. Byggnaden utvecklas med de högsta hållbarhetscertifieringarna som uppmuntrar till hälsa.

Träribbor

Science Village – en plats för framtiden

Majime ligger mitt i det expanderande området Science Village i Lund. Science Village är en global teknologisk hub där forskningsanläggningarna för ESS och Max IV utgör kärnan. Målet för Science Village är att skapa ett internationellt nav för forskning, utbildning och innovation.

Vill du veta mer om Majime?

Kontakta mig om du är intresserad av att få mer information om Majime