Nyhamnen

Fakta
  • Ort: Malmö
  • Typ av lokal: Kontor
  • Storlek: 250 - 11 000 kvm
  • Inflyttning: Kommande
  • Våningar: 6
  • Mål certifiering: LEED
  • Kommunikationer: 5 minuters promenad till Malmö C, goda bussförbindelser och flera parkeringsmöjligheter i närområdet

Kontor med centralt läge i Malmös nyaste stadsdel

Nyhamnen, norr om Malmö C, håller på och omvandlas från ett industriområde till en helt ny stadsdel. Här skapas en stadsmiljö med tät, grön och blandad bebyggelse. Närheten till Malmö C, havet och hamnen ger goda förutsättningar för att skapa en attraktiv plats för företagsetableringar. Fullt utbyggt kommer Nyhamnen rymma cirka 6 000 nya bostäder och ett diversifierat näringsliv med cirka 13 000 sysselsatta, caféer, restauranger, butiker, skolor och gym.

 

På centralt läge i Nyhamnen planerar Skanska ett modernt och hållbart kontorshus. Då husets design ännu inte är framtagen finns stora möjligheter att tillsammans med Skanska och utvald arkitekt arbeta fram ett funktionellt och flexibelt kontorshus.

Vill du veta mer om Nyhamnen?

Kontakta mig om du är intresserad av att få mer information om Nyhamnen.