Etableringsmöjligheter för lager och logistik

Bra logistik handlar i grunden om att effektivisera flöden och processer genom företaget. Nyckeln till framgång i det arbetet är rätt utformade lokaler som är anpassade till just ert företags processer.

Vi skapar lösningar som är optimerade för varje produkt. Till exempel gör vi allt som krävs för att just dina varor ska hanteras så bra som möjligt. Bryr man sig om det lilla så märks det i det stora.

 

Som att ditt nya lager står klart i utsatt tid. Eller att vi gör nödvändiga justeringar under inkörningsperioden om det behövs. Så låt oss titta på din verksamhet och dina behov. Tillsammans gör vi visioner till verklighet. 

Optimerat efter era behov

Vi bygger både på uppdrag av kund, så kallade build-to-suitprojekt, och på spekulation, kubiklager.

Build-to-suitprojekt

 

Vi vill ge era anställda optimala förutsättningar att kunna erbjuda era kunder bästa möjliga service. Ni kan er verksamhet och era processer. Vår expertis är utformning, miljö och arbetsmiljö. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa ett projekt som är 100 procent optimerat utifrån era behov.

 

Kubiklager

 

Kubiklager är ett koncept för moderna och flexibla logistiklokaler med korta avtalstider som Skanska har utvecklat för att möta den förändrade efterfrågan på marknaden. Namnet återspeglar den tredimensionella världen i logistikbranschen där pallar, containrar och lastbilar mäts i kubik Och det bästa av allt – ingenting är omöjligt. Vi placerar väggarna så att du får exakt den storlek ditt företag behöver. Kubiklagret är ett smart koncept som fungerar i sitt grundutförande för kunden som söker moderna, effektiva logistiklokaler. Kubiklager konceptet utvecklas även för att möta specialistföretagens höga krav. I våra Kubiklager i Göteborg och Malmö lagras allt från spik till mediciner. Det kallar vi flexibilitet.

Några av våra aktuella etableringsmöjligheter

Arlandastad

Ort: Stockholm
Typ av lokal: Lager/Logistik
Storlek: 2 000 - 14 000 kvm
Inflyttning: Enligt överenskommelse

Vi erbjuder nya flexibla lokaler till moderna villkor, närhet till Stockholm Arlanda Airport, med bästa skyltläge och direkt anslutning till E4 gör läget utmärkt i Stockholmsregionen.

Arlandastad Anmäl intresse

Solbräcke

Ort: Kungälv, Göteborg
Typ av lokal: Lager/Logistik
Storlek: 6 000 - 10 000 kvm
Inflyttning: Enligt överenskommelse

Här erbjuder vi möjlighet att etablera industri, logistik eller verksamhetslokaler där vi utvecklar en  helt ny lokal till dig.

Vi anpassar byggnaden helt efter er specifika verksamhet – lager, industri eller verksamhetslokaler. Båda fastigheterna kan avstyckas vilket gör det möjligt att uppföra en byggnad frånca 6 000 upp till 10 000 kvadratmeter. En av fastigheterna har dessutom skyltläge mot E6an.

Fastigheterna ligger i Solbräcke industriområde, i anslutning till Rollsbo-motet och Rollsbo industriområde.

Solbräcke Anmäl intresse

Södra Väla

Ort: Helsingborg, Andra svenska städer
Typ av lokal: Lager/Logistik
Storlek: 4 000 - 8 500 kvm
Inflyttning: Enligt överenskommelse

Helsingborg är ett mycket strategisk logistikläge i knutpunkten mellan E4/E6/E20.

Fastigheten erbjuder mycket goda möjligheter för verksamheter med omfattande godsflöden och krav på effektiva lastgårdar. Fastigheten har ett utmärkt skyltläge mot Österleden och ligger i anslutning till både E4/E6/E20. Läget förstärks ytterligare genom närheten till Helsingborgs hamn som är en av Sveriges största hamn.

Här finns möjlighet att uppföra kontor och lager/logistik på upp till ca 8 500 kvm för en eller flera hyresgäster.

Södra Väla Anmäl intresse

Stora Bernstorp

Ort: Malmö
Typ av lokal: Lager/Logistik
Storlek: 5 000 - 15 000 kvm
Inflyttning: Enligt överenskommelse

Med direkt access till E6, E20, E22 och väg 11 vid Sunnanå trafikplats erbjuder vi bra logistiklägen i regionens modernaste hubb för logistik. Här får du dynamiska grannar som exempelvis Volvo, Honda, Subaru, BMW och Transfargo.

Stora Bernstorp Anmäl intresse

Framtida logistik – för ett mer hållbart Sverige

Miljö- och hållbarhetsaspekter är viktiga i all verksamhet inom Skanska, och logistikanläggningar ger goda möjligheteratt minimera avtrycket på omgivningen utan att göra avkall på kvalitén. Stora takytor innebär stora möjligheter till försörjning genom solenergi. På Kubiklagret i Sörred i Göteborg finns till exempel installerad kapacitet på 230 000 kWh per år, vilket ger en rejäl minskning av koldioxidavtrycket.

 

Inom våra projekt som vi utvecklar och förvaltar vill vi arbeta för biologisk mångfald, det vill säga en variation mellan och inom arter och livsmiljöer. Läs mer i artiklarna Biologisk mångfald i fastighetsprojekt och Greenfood och Skanska – samarbete för biologisk mångfald.

 

Dessutom bygger vi med både cirkulär betong och betong med lägre klimatpåverkan, där återvinning är en central del. Med stora anläggningar blir även miljöbesparingen stor.

Intresserad av lager? Kontakta oss.