HÅLLBARHET

Greenfood och Skanska – samarbete för biologisk mångfald

Contact image Anna Gardberg Anna Gardberg
”Hur kan vi göra det här projektet lite grönare?” Den frågan var starten på ett kreativt samarbete mellan Skanska och företaget Greenfood kring en avancerad och hållbar logistikanläggning – och för biologisk mångfald.

Kan man göra området kring en fastighet lite grönare och dessutom bidra till biologisk mångfald? Det är en fråga som Johan Hedve, affärsutvecklare inom logistik vid Skanska Fastigheter, länge funderat över. Ett personligt intresse för natur- och djurliv har bidragit till att nyfikenheten finns där naturligt.


– Jag är inte utbildad ekolog eller biolog, men intresset har varit starkt sedan jag var barn. Starten var nog en regnig sommar när jag hade läst ut alla sagoböcker och i stället gick ut och tittade på växter och djur.


Sedan blev det ödlor, grodor och sköldpaddor hemma i pojkrummet, extrajobb på Skansen, en upptäcktsresa till Madagaskar. Och så vidare.

 

Johan Hedves intresse har alltså inte begränsats till fritiden. Som ansvarig för utvecklingen av Greenhouse, en 44 000 kvadratmeter stor anläggning för ett nytt livsmedels- och logistikcenter åt livsmedelsföretaget Greenfood i Långeberga i Helsingborg, hade han tidigt tankar kring om vad den mark som omgärdar anläggningen – en tidigare åker – skulle kunna fyllas med.


– Jag tänkte: ”Hur kan vi göra det här projektet lite grönare?”

 

Och Johan Hedves tanke riktades mot den djupare innebörden av grönare, genom att hitta en variation mellan och inom arter och livsmiljöer för att bidra till biologisk mångfald på platsen.


– Om man bara gör det enklaste, som att så gräsmatta, blir det kort sagt inte mer än en grön öken. Men genom att medvetet välja särskilda arter av träd och växter och andra viktiga inslag kan man göra stor skillnad, och det är ju förstås något som vi på Skanska vill bidra till.

 

Så, i stället för att bara rulla ut gräsmatta och plantera en häck – vilka mervärden skapas om man i stället sår en blomsteräng? Vilka arter gynnar de viktiga pollinatörerna? Vilka träd kan bäst lagra koldioxid, vilket i slutänden ger oss människor syre?


– Vi kan hjälpa både naturen och oss själva med små medel och utan att det behöver kosta så mycket mer.


Ytterligare en liten bonus förutom den stora – en naturplantering behöver inte heller skötas på det sätt som en gräsmatta och häck regelbundet behöver klippas.

 

Vi tyckte alla att Johans tankar var spännande, då de ligger helt i linje med våra ambitioner, som är hållbarhet i alla led.

Inför Greenfoods etablering av Greenhouse presenterade Johan Hedve sina tankar i ett möte med bland andra Greenfoods Anna Klenell, hållbarhetschef för Fresh Produce.

 

– Vi tyckte alla att Johans tankar var spännande, då de ligger helt i linje med våra ambitioner, som är hållbarhet i alla led. Vi välkomnar nya sätt att se på och driva vår ambitiösa hållbarhetsagenda framåt och biologisk mångfald är en mycket viktig fråga. Det här är ett spännande sätt att arbeta med utmaningen och visar på ett bra sätt hur vi i det lilla kan arbeta för att göra stor skillnad.

 

Som leverantör av hållbar och hälsosam mat passar Greenfood särskilt bra för det ambitiösa gröna projektet.

 

– Vårt affärsområde är allt från hälsosam snabbmat och färdigrätter till frukt och grönt, och biologisk mångfald och ekosystem är ju förutsättningar för att få fram det vi säljer, säger Anna Klenell.

 

Johan Hedve beskriver att han efter mötet tog sig till Bruce skog, ett naturreservat inte långt från platsen för Greenhouse, för inspiration. Området är ett gammalt odlingslandskap som funnits i 5 000 år.

 

– Min tanke var att man skulle kunna återskapa det.

23 arter av träd och buskar och 25 arter av ängsblommor

 

Med Johans kunskap om vilka arter som främjar den biologiska mångfalden, satte skissarbetet i gång. Området delades in i tre zoner. En zon har fokus på det ätbara, med bland annat valnötsträd, hassel och äkta kastanj.

 

– Kastanjeträd är inte bara vackra, och kastanjerna ätbara, de är också viktiga för bin.

 

I området tillför man också så kallad död ved, det vill säga trädmaterial där nedbrytningsprocessen satts i gång, och sandbäddar, som båda är viktiga livsmiljöer för insekter. I en annan zon härmas det gamla skånska odlingslandskap som traditionellt rymde alléer med ek, oxel, lind och lönn, tillsammans med vildapel och -päron, vide, olvon, hägg och hagtorn. En tredje zon fylls med vildrosor, fläder och körsbär, som har en särskilt fin vårblomning.

 

– Tänk som i Stockholms Kungsträdgården, säger Johan Hedve.

 

Totalt planteras 23 olika arter av träd och buskar och 25 olika arter av ängsblommor.

 

 

En ny anläggning som minskar miljöbelastningen på flera sätt

 

Anläggningen Greenhouse har utformats efter höga krav på teknik och funktion, med klimatzoner, produktionsdelar och lager med särskilt anpassat klimat. Byggnaden ska stå inflyttningsklar i maj 2023.

 

– Förutom att Greenhouse ska vara ett nav för hållbar matproduktion ska även själva anläggningen vara hållbar i alla led, säger Anna Klenell och beskriver att det hela tiden har funnits med i dialogen med Skanska.

 

Klimatavtrycket minimeras på flera sätt. Bland annat i form av materialval för fastigheten, återvunnen asfalt, möjlighet till elladdning av fordon och innovativa solceller på taket.

 

– Genom att vi samlar flera delar av verksamheten – inköp, produktutveckling, förädling, produktion, paketering, lager, distribution och kontor – under samma tak, kan vi minska på logistik och transporter, vilket i sin tur minskar miljöbelastningen.

 

Med flera verksamheter samlade på samma plats har man också förhoppningar om att kunna fånga upp biprodukter och på olika sätt reducera matsvinn.

 

Anna Klenell lyfter även vad det kreativa gröna området som omger Greenhouse kommer att betyda symboliskt.

 

– Samarbetet för biologisk mångfald speglar vår ambition i ett större perspektiv. Att det finns en mänsklig hand bakom det som har skapats, hänger också ihop med hur vi arbetar i övrigt i vår verksamhet.

 

De gröna omgivningarna blir också en inspirerande arbetsplats för företagets anställda.

 

– Vi hoppas att det bidrar till en känsla av stolthet över vårt hållbarhetsarbete.

 

Hur kan vi på Skanska ta ansvar och ge tillbaka?

 

Johan Hedve ser nu det han har skissat upp växa fram i området kring Greenhouse. Han kan konstatera att hans engagemang i frågan om vikten av biologisk mångfald ligger helt i linje med det på hög beslutsnivå i världen. Miljömötet COP15 i Montreal i december 2022 resulterade i en överenskommelse som beskrivits som ett Parisavtal för den biologiska mångfalden, där världens länder enades om en ”räddningsplan” för naturen. I februari i år släppte Naturvårdsverket en utredning som visar att Sverige fortfarande befinner sig långt ifrån de flesta av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, med slutsatsen att politiken måste prioritera just klimat och biologisk mångfald för att nå målen.

 

– Alla, såväl individer som företag, måste ta ansvar för artrikedomen på grund av klimatproblematiken. Vi på Skanska utvecklar fastighetsprojekt på mark. Hur kan vi ta ansvar och ge tillbaka, frågar sig Johan Hedve.

 

Han betonar att ett projekt och samarbete som Greenhouse inte behöver begränsas till ett företag som arbetar inom livsmedel, eller inom lager och logistik. Samma sätt att tänka kan appliceras på områden intill alla typer av fastigheter som utvecklas.

 

– Det finns inga begränsningar för hur vi kan arbeta tillsammans för biologisk mångfald.

 

 

 

Greenfood och Greenhouse

Greenfood är en av norra Europas största aktörer inom färsk frukt och grönt – som äpplen, bananer och salladshuvuden – och förberedda växtbaserade produkter, som hackade grönsaker och färdiga blandningar av gryner. I sortimentet ingår också färdig, växtbaserad, hälsosam mat, som mackor, wraps, färdiga sallader och salladsbarkonceptet Picadeli. Anläggningen Greenhouse blir företagets samlade livsmedels- och logistikcenter.

 

Vad är biologisk mångfald?

Allt liv på jorden ryms i begreppet biologisk mångfald och kan sägas vara den livsväv av gener, arter och ekosystem som vi människor är helt beroende av för vår överlevnad.

 

Vinster med naturplantering kring din fastighet

  • Mer grönska och biologisk mångfald intill din nya lokal.
  • Ger vackrare omgivningar kring din fastighet.
  • Innebär lägre driftskostnader för skötsel av grönytor.
  • Bidrar till biologisk mångfald.
  • Skapar ett symbolvärde för ditt företag.

 

Intresserad av lager- och logistiklokal från Skanska? 

 

Hur arbetar Skanska med biologisk mångfald?

 

Foto: Erika Weiland