FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Arbetsplatskultur: ”Företag behöver leva sina värderingar”

Contact image Anna Gardberg Anna Gardberg
Som ett tecken på vikten av en stark kultur på morgondagens arbetsplats riktar företag fokus och kraft på värderingar och olika generationers förväntningar. Den trendande nya rollen ”head of culture and people” är ingen slump. Anna Lindén har titeln, och pratar om vikten av ärlighet.

Att det är viktigt att känna att man är en del av ett sammanhang och en arbetsplatskultur är något som gjorts tydligt i spåren av pandemin. Många som har arbetat hemifrån har beskrivit sig som rotlösa, och en ny generation nyanställda famlar efter något greppbart.

 

En följd av detta kan vara att vi nu ser att allt fler företag ser behovet av en ”head of people” eller en ”people and culture manager”, som Anna Lindén, på digitalbyrån KAN. Hon har haft uppdraget sedan 2017, och har noterat att allt fler företag efterfrågar en person som kan ta den rollen.

 

– Jag ser trenden och förstår varför. För mig är behovet tydligt. Efter pandemin och den nya tid som nu följer, finns av flera anledningar ett starkt behov av att stärka arbetsplatskulturen.

 
Att skapa en communitykänsla på kontoret


När Anna Lindén fick frågan om uppdraget, ”att skapa en communitykänsla på företaget, att hjälpa oss med vår tillväxtkultur och med vår kompetensutveckling”, fick hon själv vara med och sätta titeln.

 

Samtidigt anställdes även en person med HR-fokus, som har kunskap i de mer traditionella hr-uppgifterna som avtal, arbetsrätt, föräldraledighet, sjukärenden, lön och pension.

I dag driver de tillsammans många frågor i ledningen men har ändå två olika inriktningar. Anna Lindén beskriver att just hennes uppdrag är att skapa en familjär och prestigelös kultur.

 

– Det innebär att ha en fingertoppskänsla för vad som skapar värde i en organisation och för medarbetarna. Det kan handla om vilken stämning vi vill skapa på våra kontor och hur vi framställer oss själva när vi utlyser tjänster.

 

Det fysiska kontoret är avgörande för att skapa ett sammanhang

 

Hur arbetar då Anna Lindén med uppdraget?

– Bland det viktigaste är att låta alla förstå att alla är medskapare till vår kultur. Att det inte hänger på en eller två personer.

 

Just nu är ett fokus också att lyfta att effektivitet och produktivitet inte alltid är det viktigaste.
– Att man kan vara väldigt produktiv hemma, men det händer och vi skapar andra saker, när vi ses.

Effektivitet och produktivitet är inte alltid det viktigaste. Man kan vara väldigt produktiv hemma, men det händer andra saker när vi ses.

Det fysiska kontoret är avgörande för att skapa ett sammanhang som man vill tillhöra, menar Anna Lindén.

 

– Vi har under pandemin jobbat med digitala sammankomster, tävlingar och kickoffer, men upplevelsen av att ses live på kontoret går inte att ersätta. Även om man jobbar hemifrån ett par dagar i veckan, och det är okej, vill vi att man ska längta in till kontoret.

 

Det kan finnas individer och grupper som är mindre benägna att komma in till kontoret – alla är olika. Men man kan också arbeta med att få både grupper och individer att känna sig extra lockade och välkomna.

 

– Ett exempel är att vi har haft en grupp vars arbetsfunktion inte kräver livenärvaro och de har en benägenhet att stanna kvar hemma. Men vi har nu möblerat om, lyssnat på deras önskemål och även gett dem skrivborden med bästa utsikten.

Yngre och äldre medarbetare kan ha olika förväntningar på kontoret
 

Vilka utmaningar kan finnas med att skapa en god och lockande kultur? Anna Lindén lyfter ett skifte i vad man kan tro är framgångsfaktorer vid rekrytering.

 

– Det händer en hel del på arbetsmarknaden nu. Hos oss har vi rekryterat 70 personer de senaste två åren. Jag upplever att många unga som börjar har helt andra förväntningar än de som började för några år sedan. Då lockade det faktum att vi var ett bolag med roliga fester och exotiska resor. I dag är det inte lika mycket av ett framgångskoncept. Är det ens hållbart att flyga till en konferens utomlands? Att bjuda på sockriga bullar till fikat när varken socker eller fett främjar kreativiteten? Det som har varit framgångsfaktorer hittills kanske inte är det längre. Apropå att det krävs fingertoppskänsla.

 

Anna Lindén beskriver att hon ser en stark kultur bland de yngre att de gillar att hänga på jobbet. Känslan är att man missar något när man inte är där.

 

– Här möter en äldre generations förväntningar på kontoret en annans. Men de olika kulturerna kan få mötas och leva som subkulturer, bara vi kopplar samman dem ofta. Summan kan bli riktigt bra.

 

Digitalbyrån KAN:s värderingar formuleras helt kort ”working with friends”. Vilken betydelse kan uttalade värderingar ha för en arbetsplatskultur?

 

– Det är inget vi formulerar mer än så. Jag vill hellre att det ska vara något man känner och upplever. Att det ska kännas vänskapligt, att man bryr sig om och respekterar varandra. Vi vill hellre leva våra värderingar än att skriva dem på en vägg. Jag tror också på ärlighet, att inte låta påskina något som inte är sant.

 

6 tips för en attraktiv arbetsplatskultur

 

1. Måndagspeppa. "Byt namn på måndagsmötena till måndagspepp. Fokus: Att starta upp veckan tillsammans genom att prestigelöst berätta om vad som är på gång, som ett nytt uppdrag eller en ny kollega som börjat. Involvera varandra i olika saker."

2. Lära känna varandra-aktiviteter. "Jobba med att olika team ska lära känna varandra, kanske med en matlagningsaktivitet. De kan stå långt ifrån varandra specialistmässigt men de kan vara kreativa tillsammans i en helt annan uppgift."

3. Det lilla extra för att locka till kontoret. "Till synes enkla saker, som en riktigt fin kaffemaskin eller att bjuda på frukost, eller ett ha litet kafé med bra energisnacks."

4. Ha roligt ihop. "Ibland krävs det inte mer än att beställa pizza ihop eller ta en öl efter jobbet. Att umgås och prata om det där som inte hinns med i vardagen gör att det blir lättare att jobba tillsammans och förstå varandra i olika arbetssituationer."

5. Se och bekräfta. Alla behöver bli sedda och bekräftade. Ett sätt är att lyssna till dina medarbetare under friare former. Ta utvecklingssamtalet under en lunch och promenad i stället för i ett mötesrum.

6. Låt medarbetarna synas. Det kan handla om att vara med vid rekrytering, utse en ”kamrat” till nyanställda eller medverka i blogginlägg. Stärk att medarbetaren är och känner sig som en ambassadör.

 

Foto: Erika Weiland