FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Var jobbar vi bäst? Kontoret eller hemma?

Contact image Robert Långström Robert Långström
Coronapandemin har satt kontoret i nytt fokus. Beteendepsykologen Niklas Laninge har tankar kring hur viruset kommer att förändra hur och var vi jobbar bäst. Vad ska vi göra på kontoret och vad ska vi göra hemma?

– Jag är inte odelat positiv till sammansmältningen av arbetsliv och privatliv. Kanske har vi för stora förväntningar på att företaget och kontoret ska förverkliga oss som människor? Kanske ska kontoren bara vara där för att vi ska kunna producera och skapa värde, och företagen ska istället göra det möjligt för oss att få tid till allt det där andra utanför kontoret? Så får vi komma på hur vi gör det själva.

 

Funderingarna kommer från Niklas Laninge, psykolog och expert inom beteendedesign, som har startat och drivit en rad företag som på olika sätt använt teknik för att hjälpa människor att förändra beteenden. Han var den första i Sverige som började arbeta med metoden ”nudging”, en metod för att påverka människors beteende i en viss riktning.

 

Vad kan Niklas Laninge ge oss för insikt om kontorets roll i spåren av pandemin?

 

Arbetsplatsen är viktig för det sociala och det kreativa

 

Vi talar om hur covid-19-pandemin ifrågasätter vår bild av samhället vi lever i och den roll våra byggnader, hem, jobb och kontor ska spela. Niklas insikter om människors beteende gör att han inte vill rusa för snabbt in i framtidsvisioner. Det är för tidigt att säga hur mycket pandemin kommer att förändra.

 

Däremot har pandemin accelererat frågeställningar och beteenden vi hade påbörjat redan innan, som till exempel hur och var vi jobbar bäst.


– Många har kommit underfund med att arbetsplatsen är viktig gällande det sociala och det kreativa. Det blir tydligt nu att vi frågar oss vad vi kommer till när vi går till kontoret. Vad ska vi göra där och vad ska vi göra hemma?

Flexibel arbetsplats? Så kan kontoret användas bäst
 

Hur kommer pandemin då påverka hur våra kontor utformas? En fråga är hur kontorets yta ska användas bäst om vi jobbar hemifrån – lite – mer?

 

– Våra kontor, och hem också för den delen, ska kanske fokusera på de positiva funktioner som finns med att samlas. Kan en fastighetsutvecklare skapa en byggnad som möjliggör allt som krävs när vi ses, men ändå vara yteffektiv?

 

Kommer Skanska att bygga fram de sociala aspekterna av jobbet och de jobbmässiga aspekterna av boendet?

 

Niklas Laninge funderar fritt vidare:

 

– Lite som nya sorters kollektivboenden. Kan företag dela på kontor? Ni har era dagar, vi har våra dagar – förutsatt att det går att lösa hygieniskt. Och om vi förväntas ha kontor hemma, bör vi också kunna få ett ”hem på kontoret”?

 

Niklas Laninge stannar vid det faktum att Skanska utvecklar både kontor och hem.

 

– Kommer Skanska bygga fram de sociala aspekterna av jobbet och de jobbmässiga aspekterna av boendet?

 

När vi jobbar hemma saknar vi kollegerna

 

Oavsett var och hur vi jobbar kommer vi inte ifrån vårt behov av social kontakt och sammanhang.

 

Varför? Jo, därför att dubbelt så många idag säger att de är ensamma, jämfört med 1980-talet. Mer än 60 procent av alla amerikanska collegestudenter säger att de för det mesta känner sig väldigt ensamma. Det är mer än någon tidigare generation. En undersökning av Ipsos och Dagens Nyheter 2020 visar att 51 procent av svenskarna tycker att ensamheten och avsaknaden av kollegor är det värsta med coronakrisen.

 

Och forskningen är tydlig. Det som motverkar ensamhet är sociala interaktioner. Podcasten "The Happiness Lab" av Yaleprofessorn dr Laurie Santos slår fast att den enskilt största nyckeln till lycka är att umgås med andra människor. Små, dagliga interaktioner – till och med med främlingar på bussen – gör oss lyckligare.

 

– Vi behöver röra på oss, komma i kontakt med främlingar, ha fysiska möten med andra, komma utanför bekvämlighetszonen. Att kunna erbjuda det, och knäcka koden till hur, det blir en ännu viktigare uppgift för våra kontor och arbetsplatser i framtiden, avslutar Niklas Laninge.

 

Trender vi ser: "De yngre vill gärna jobba på distans"

 

De under 25 år är den grupp som känner sig minst tillfreds med arbete på distans, enligt en undersökning av Great Place to Work. Enligt undersökningen upplevde unga i mindre utsträckning än andra ålderskategorier att deras ledare gav deras team tydlig riktning och var mest missnöjda med den information de fått från sina ledare. De under 25 år kände sig också minst effektiva vid arbete på distans (2020).

 

"Organisera anställda efter det arbete som ska utföras"

 

Undersökningsföretaget McKinsey resonerade 2020 i sin prognos ”Reimagining the office and work life after covid-19” om hur arbetslivet efter coronaviruset skulle te sig. Man presenterade bland annat tankar kring att organisera ett företags anställda beroende på roll och det arbete som ska utföras – i ”on site”, ”fully remote” eller en hybrid. (2020)

 

Det här är Niklas Laninge
 

Beteendepsykolog. Föreläser om vad som driver människors beteenden. Director behavioral insights på PBM, som erbjuder en samling av experter inom beteendepsykologi. Skrivit boken "Digitala beteenden: En verktygslåda för kundfokuserad design".

 

Foto: Samuel Unéus