FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Bra ledarskap: Så leder inre utveckling till bättre beslut

Contact image Marie-Louise Olsen Marie-Louise Olsen
Det finns ett tydligt samband mellan ledare som arbetar med sin inre utveckling och ett företags lönsamhet. Forskare Lasse Lychnell, expert inom ledarskapsfrågor, berättar hur.

Bra ledarskap, vilka kvaliteter behövs för det idag? Forskare Lasse Lychnell är en flitigt anlitad internutbildare i ledarskapsfrågor och en måndagseftermiddag lyssnar vi till honom på Handelshögskolan i Stockholm.

 

Det har utlovats en föreläsning om hur ledare integrerar insikter från inre utveckling med yrkeslivet. Det visar sig snart handla om ledare som tidigare har gjort allt för att möta omgivningens förväntningar, men på sin egen bekostnad. Nu söker de alternativa lösningar, och Lasse Lychnells forskning går ut på att följa dem.

 

Ledare som mediterar fattar bättre beslut

 

Lasse Lychnell har skrivit en rapport där slutsatsen är att ledare som mediterar fattar bättre beslut. Genom att rikta kikaren in mot sig själv, för att använda Lasse Lychnells ord i rapporten, och förstå mer om sina egna tankar, blir ledaren bättre på att förstå hur företagen ska skötas. Det ger resultat. Misstag upprepas inte lika ofta, mer tid läggs på långsiktiga strategier i stället för akuta problemlösningar och cheferna får en bättre relation till medarbetarna.

Personerna i mina studier har kommit fram till sådant som att man inte är sina känslor och att man inte måste reagera omedelbart på allt när man är ledare.

 

– Personerna i mina studier har kommit fram till sådant som att ”man inte är sina känslor” och att man inte måste reagera omedelbart på allt när man är ledare. De ser att alla människor är unika och att de själv har ett eget inflytande över händelser i organisationen.

 

Ett mönster han har sett hos ledare är att de vill förändras, men att de hålls kvar i det gamla av sin relation till företagets prestationskrav och de roller de etablerat hos medarbetarna.

 

Bra ledarskap innebär lyhördhet för medarbetarnas behov

 

Som exempel på nya sätt att agera hos de mediterande ledarna tar Lasse Lychnell en chef som under ett veckomöte märkte hur avdelningschef efter avdelningschef tog mer tid till sin rapportering, än vad som var bestämt i förväg. Chefen märkte att han spände käkarna på grund av tidsspillan. Genom att släppa tanken på att mötet skulle följa hans tidsplan kunde han slappna av, bli mer lyhörd för medarbetarnas behov och själv få en behagligare upplevelse av mötet.

 

Att som ledare integrera nya insikter i yrkeslivet

 

Totalt har Lasse Lychnell följt 25 ledare som provat hans metod. När den första rapporten släpptes 2016 fick den stor uppmärksamhet med sin kombination av den mjuka företeelsen meditation och de hårda företeelserna näringsliv och chefskap.

 

Som ledare i en organisation kan det vara svårt att faktiskt omfamna det nya sättet att tänka på.

 

– Utmaningen för ledaren är att de har fått nya revolutionerande insikter om sig själva, men arbetsplatsen och personerna omkring är desamma som innan. Syftet med min forskning nu, är att hjälpa ledarna att integrera sina nya insikter i yrkeslivet, säger Lasse Lychnell.

 

Lönsamhetsfrågan finns inte med som en aspekt i Lasse Lychnells forskning, men han har ett exempel där företag blivit mer sanna mot sig själva, till exempel genom att välja bort ”energikrävande kunder”, och efter det dubblat sin omsättning på ett år.

 

Foto: Samuel Unéus