FRAMTIDENS ARBETSPLATS

"Det som inte består av jobb kommer att bli betydelsefullt"

Contact image Anna-Maria Stawreberg Anna-Maria Stawreberg
Hur jobbar vi 2050? 2050 kommer inte att vara eran för den som lever för sitt jobb. I stället blir det som inte består av jobb väldigt betydelsefullt, säger Mats Lindgren, forskare, grundare och VD för konsult- och analysföretaget Kairos Future.

2050 kommer inte att vara eran för den som lever för sitt jobb. Det som inte består av jobb blir väldigt betydelsefullt, säger Mats Lindgren, forskare, grundare och VD för konsult- och analysföretaget Kairos Future:

 

– Den utvecklingen har pågått länge. Arbetet har allt mindre betydelse för det individuella välbefinnandet hos den unga generationen. Redan idag ser man exempelvis en ökning av flexibla arbetsplatser och arbetstider.

 

Arbete och karriär har tidigare för många varit det primära sättet att förverkliga sig själv.

 

– Idag blir i stället familj, vänner och fritid viktigare.

 

Det här har delvis att göra med att många yrken försvinner. Dessutom sker en minskning i behovet av arbetskraft. Detta leder till att många av oss kommer att jobba i mindre utsträckning. Något som påverkar är också att man i större utsträckning än tidigare kan välja var och hur man jobbar.

 

– AI kommer också att medföra att massor av arbetsuppgifter automatiseras.

 

Arbetsdagarna kommer sannolikt att bli ännu kortare, och många av oss kommer att bo i ena änden av landet och jobba i den andra, spår Mats.

 

De mänskliga mötena har fortsatt stor betydelse trots fler flexibla arbetsplatser och digitalisering.

 

Digitalisering och automatisering medför att det inte längre är nödvändigt att träffas. Trots det har de mänskliga mötena fortsatt stor betydelse.

 

– Vi kommer att ersätta vissa fysiska möten med hologrammöten. Detta för att få en rumslig dimension, beskriver Mats Lindgren vidare.

 

Nästa generation arbetar hållbart

 

Tekniken gör att vi kan jobba när, var och hur vi vill. Därför ställs nya krav på oss. Vi behöver tänka alltmer hållbart när det gäller oss själva. Arbetsmyran är en utrotningshotad art, menar Mats Lindgren.

 

– Generation Ordning och Generation Z är morgondagens chefer. De är väldigt måna om att sätta gränser mellan arbete och fritid. De är rädda för stress. Det innebär att begrepp som avkoppling, bortkoppling blir allt viktigare.

 

Foto: Samuel Unéus