FRAMTIDENS ARBETSPLATS

"Digitala tvillingar kommer att lösa arbetsuppgifterna"

Contact image Anna-Maria Stawreberg Anna-Maria Stawreberg
Hur jobbar vi 2050? 2050 kan tekniken göra att du kan arbeta under löprundan. Dina hjärnvågor fångas och tas vidare för åtgärder, menar hjärnforskaren och VR- och AR-specialisten Katarina Gospic.

2050 kan tekniken göra att du kan arbeta under löparrundan. Dina hjärnvågor fångas och tas vidare för åtgärder, menar hjärnforskaren och VR- och AR-specialisten Katarina Gospic. 2050 kan du alltså uträtta yrkesmässiga storverk när (och där) du är som mest kreativ.

 

– Kanske får du bäst idéer i löparspåret? Toppen, för om 30 år kan du arbeta samtidigt som du springer, säger hon.

 

Hennes egen mix av jobb säger en hel del om framtidens sätt att arbeta. Tiden då vi jobbade med samma sak på samma sätt till pension är ett minne blott. Redan i dag är vårt arbetsliv mer gränslöst än någonsin tack vare tekniken. Och eftersom tekniken utvecklas snabbt, behöver vi omfamna den istället för att motarbeta den, menar Gospic.

 

– I framtiden kommer vi att ta hjälp av digitala tvillingar och kunna förutse och åtgärda problem på distans. Inom en överskådlig framtid kommer det att räcka att du tänker på åtgärder, och att tankarna samlas i molnet via ”wearables”, kroppsnära teknik. Den fångar dina hjärnvågor och för vidare åtgärder, fortsätter Katarina Gospic.

 

Mätning och åtgärder för en hälsofrämjande arbetsplats
 

Även inom hälsa kommer tekniken att spela in. Vi kommer att skaffa oss kontroll över hur vi mår tack vare teknik som scanning och sensorer, men framför allt med hjälp av AI.

 

Det är inte osannolikt att framtida arbetsplatser blir hälsofrämjande och använder AI för att mäta och göra åtgärder för hälsan

 

– Det är inte osannolikt att framtida arbetsplatser blir hälsofrämjande och använder AI för att mäta och göra åtgärder för hälsan. Exempelvis att vi får indikationer om att äta något kolhydratrikt när energinivån sjunker, eller något vitaminfyllt när kroppen signalerar ett behov.

 

Att mäta och utföra åtgärder för hälsa kan handla om både det personliga och det kollektiva, och göra att vi kommer att kunna förutse sjukdomar och hälsotillstånd. Alltså kan vi förvänta oss det av en hälsofrämjande arbetsplats.

 
Smarta och högkvalitativa arbetsplatser

 

Hållbarhet blir en absolut nödvändighet när det gäller både hälsa och jordens resurser. Våra arbetsplatser kommer att vara smartare, och utnyttjas i högre utsträckning dygnet runt och inte bara under klassisk kontorstid.

 

– Det mänskliga mötet blir också det centrala. Och när vi väl möts, gör vi det på skiftande platser och under olika former.

 

Samtidigt kommer många möten och sammankomster att ske virtuellt. Vi kommer att interagera med varandras avatarer – så kallad social VR, menar Katarina Gospic, och pekar på vikten av att just kunna ses högkvalitativt men utan att mötas fysiskt.

 

Katarina Gospic pratar vidare om det goda tekniken kan ge oss, som att bo närmare naturen om vi vill, och även ge oss mer tid att ta hand om oss själva.

 

– Dessutom kommer tekniken att kunna förvarna oss när vi närmar oss en gräns för överbelastning, det vill säga hjälpa oss med avgränsningen.

 

Det här är Katarina Gospic

Katarina Gospic är hjärnforskare, läkare, författare, entreprenör och director of neuroscience på Spinview. Hon arbetar med AR/ VR-tjänster till företag.

 

Foto: Samuel Unéus