FRAMTIDENS ARBETSPLATS

"Framtidens arbetsplatser kräver mjuka färdigheter snarare än hårda"

Contact image Anna-Maria Stawreberg Anna-Maria Stawreberg
Hur jobbar vi år 2050? Ishtar Touailat är serieentreprenör, investerare och enhetschef för innovation och artificiell intelligens på Pensionsmyndigheten. Hon menar att år 2050 är det kommunikationsförmåga, kreativitet, nyfikenhet liksom förmåga att fokusera och att vara agil som kommer att gälla. Det för framtidens arbetsplatser och för medarbetare som vill hålla sig relevanta.

Hur jobbar vi 2050? På den frågan är svaret att det inte råder något tvivel om att närmare 50 procent av dagens arbetstillfällen kommer att ersättas av AI, robotisering och automatisering. Men det innebär inte att hälften av oss kommer att bli arbetslösa inom en snar framtid. Det handlar snarare om en övergång, en transformation.

 

Det menar Ishtar Touailat, serieentreprenör, investerare och enhetschef för innovation och artificiell intelligens på Pensionsmyndigheten. I sin roll är hennes vision och senaste initiativ att bygga en AI-hub mellan myndigheter, näringsliv, akademi och forskning.

 

Hennes svar på frågan om hur vi jobbar 2050 är att det är kommunikationsförmåga, kreativitet, nyfikenhet liksom förmåga att vara agil och att fokusera som kommer att gälla. Det för arbetsplatsen, och för medarbetaren.

 

– Vi behöver utveckla mjuka färdigheter för att ha förmågan att ställa om och lära oss nya saker exponentiellt. Akademin är en utdöende institution. Vi behöver inhämta kunskap på nya sätt än det traditionella.

 

Ju mer kreativa och snabbrörliga vi är, desto mer oersättliga blir vi. Här är förmågan att samverka med andra en central, mjuk färdighet att utveckla.


Ishtar menar att vi behöver vässa våra mjuka värden, de som av futurister kallas future skills, om vi ska ha en chans att rusta oss, men också för att hålla oss relevanta som enskilda individer.

– Studier tyder på att vi i snitt kommer att behöva återuppfinna oss själva sex till åtta gånger under ett yrkesliv.

 

Hon betonar att frågan inte är om robotar kommer att ta över våra jobb eller ej. Frågan är i stället huruvida vi har förmågan att återuppfinna oss själva. Att glömma tanken på att arbeta på samma arbetsplats med samma arbetsuppgifter år efter år och i stället byta riktning. Ständigt lära oss nya färdigheter för att nyttja tekniken till vår fördel i det vardagliga arbetet. Detta för att samverka med tekniken, och för att vara i symbios snarare än i polaritet.

 

– Ju mer kreativa och snabbrörliga vi är, desto mer oersättliga blir vi. Här är förmågan att samverka med andra en central, mjuk färdighet att utveckla.

 

Ishtar nämner också syftesdrivet ledarskap som något avgörande för framtidens arbetsplatser. Det är vad som gäller om man vill attrahera talanger men också för att behålla de man har.

 

– Att vara en värderingsdriven ledare blir avgörande. Oavsett om det handlar om formellt eller informellt ledarskap. Det kommer också att krävas autenticitet och engagemang för att kommunicera olika budskap och för att skapa engagemang och delaktighet.

 

Det är det livslånga lärandets era. Det lär vi oss genom Youtube eller genom att göra praktik några timmar varje månad på olika startup-företag.

 

Ishtar ser en arbetsmarknad där framtida arbetsplatser består av få stora företag och resten små företag som snabbt kan styra om efter nya omständigheter.

– För att stora bolag ska hålla sig relevanta behöver de samverka med andra bolag men också med myndigheter, akademi och forskning.

Om det är något hon är säker på, så är det att det kommer att svänga snabbt framöver och för att hålla sig relevant i bruset så är det innovation, kreativitet, samverkan och värderingsdrivet ledarskap som krävs för att navigera rätt.

 

Behoven kommer att förändras och som arbetstagare kommer du att behöva anpassa dig, menar Ishtar. Det innebär att vi behöver ändra vår syn på utbildning. För, där vi tidigare var klara efter en högskoleexamen, räcker inte det längre.

 

– Det är det livslånga lärandets era. Det lär vi oss genom Youtube eller genom att göra praktik några timmar varje månad på olika startup-företag. Och som i stället för betalning snabbt lär oss mjuka färdigheter som traditionellt lärande inte kan. Att exempelvis arbeta på en startup vid sidan av ditt ordinarie jobb lär dig att samverka med olikheter, problemlösning, kreativitet, nätverkande, att vara agil, och kanske om en helt ny sektor. Exakt det vi behöver för att möta framtiden.

På så sätt utökar du ditt nätverk, ditt kunnande och ditt sätt att arbeta och därmed återuppfinner dig själv i mindre skalor och iterationer, menar Ishtar.

– Mångfald genom oliktänkande individer blir allt nödvändigare. Olikhet i stället för homogenitet. När medarbetarna har olika erfarenheter, färdigheter och sätt att tänka på, det är då vi kan lösa verkliga problem och behov och därmed driva innovation.

 

Mångfald driver innovation, slår hon fast, och fortsätter:

 

– Mångfald är nödvändigt för den framtida arbetsmarknaden, framtidens arbetsplatser och konkurrenskraften.

 

Ishtar betonar slutligen:

– Det är den mänskliga faktorn och inte tekniken som gör oss oersättliga.

 

Foto: Samuel Unéus