FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Framtidens kontor – bra kollegor och bra mötesrum

Contact image Anna-Maria Stawreberg Anna-Maria Stawreberg
Hur jobbar vi 2050? Varför ska man ta sig till arbetsplatsen när man lika gärna kan utföra sina arbetsuppgifter från köksbordet? Det blir utmaningen på framtidens kontor. Det finns mycket som tyder på att morgondagens arbetstagare ställer allt högre krav på såväl chefer som sin arbetsplats. Därför behöver man som arbetsgivare tänka till. Det säger Linda Camara, operativ chef på Tengbom arkitekter.

– Människor behöver träffa varandra, och den drivkraften kommer att finnas också år 2050. Det går att lösa mycket över telefon och via annan teknik. Men ska vi komma på de riktigt briljanta idéerna, då behöver vi träffas, säger Linda Camara.

 

För kommunikation är så mycket mer än bara det som sägs. Kommunikation är gester, kroppsspråk, gemensamma upplevelser och sinnesintryck. Känslan när man kliver innanför dörrarna på ditt kontor spelar stor roll.

 

– Man ska känna lugn och ro och en skön stämning, säger Linda Camara.

 

Mötesrum med olika funktioner

 

Linda och hennes kolleger ser också ett framtida behov av kontorsmiljöer som är än mer anpassade efter arbetsuppgifterna.

 

– Fortfarande är till exempel de flesta konferens- och mötesrum väldigt lika varandra. Det kommer att se annorlunda ut på framtidens kontor. Då kan ett och samma mötesrum ändras utifrån typen av möte, säger Linda Camara.

 

Ett möte som ska resultera i kreativa idéer behövs troligen en annan inredning än ett möte där svåra beslut ska fattas. Där är trygghet därför är en viktig faktor.

 

Arkitektur för hälsa och hållbarhet på framtidens kontor


En annan utmaning är att minska antalet sjukskrivningar orsakade av stress i arbetslivet.

 

– Vi vet att arkitekturen kan göra massor för medarbetarnas hälsa.

 

Framtidens kontor kommer att vara designade helt utifrån människans behov och önskemål. Detta eftersom om 30 år kommer behovet av att hålla sig frisk och må bra mentalt vara minst lika stort. Där kan arbetsplatsen fylla en viktig funktion. En träningslokal på arbetsplatsen kan vara en sak. Även andra typer av aktiviteter och sammankomster att samlas och umgås kring.

 

I dag är hållbarhet viktigare än någonsin, både vad gäller oss som individer och planeten vi lever på. Detta är något som påverkar hur våra arbetsplatser ritas 30 år framåt i tiden.

 

– Solceller, olika former av förnyelsebar energi och ny teknik som underlättar för oss i arbetet kommer att vara självklarheter. Vi kommer också att ha tänkt om gällande hur vi utnyttjar yta. Det är inte hållbart i längden att ha arbetsplatser som står tomma på helger och kvällar. 2050 har vi hittat fram till flexibla och hållbara lösningar också på det, säger Linda.