FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Fysisk arbetsmiljö: Kontoret har stor betydelse för framtidens arbetsplats

Contact image Anna Gardberg Anna Gardberg
Vilken betydelse har kontoret för anställdas välmående och företagets framgång? Skanskas innovationsdirektör Henrik Ahnström lyfter faktorer som sammanhang och mervärde.

Som före detta professionell friidrottare känner Henrik Ahnström, Director of Product, Process & Innovation, igen sig i organisationspsykologen Adam Grants tankar om vikten av ”flow” (läs artikeln "Arbetsmiljö i det hybrida arbetslivet" här på webbplatsen.)

 

Som arbetsgivare och företag behöver du erbjuda förutsättningar för flow. Och här är kontoret avgörande, menar Henrik.

 

– Kontoret är en plats där sammanhang, mening, stolthet, glöd, energi och mervärde skapas. En plats där du som medarbetare kan känna passion för det du gör. Den fysiska miljön, kontoret, kan facilitera allt det här.

 

Vidare är det inte en viss typ av kontorslösning som är rätt eller fel.

 

– Det handlar inte om frågor som om skrivbordet ska stå till höger eller vänster, utan om vilket behov just ditt företag har. Flexibilitet, det som vi på Skanska alltid har pratat om, har kanske aldrig varit viktigare.

 

Kontor som erbjuder extra värden och service

 

Vi ser att undersökningar i spåren av pandemin visar på vikten av att erbjuda frihet och självbestämmande.

 

– Att känslan av frihet är en förutsättning för passion, är en viktig fråga för dagens ledare.

 

Att kontoret och lokalerna då adderar en rad extra värden för individen när hen kommer in, är viktigt.

 

Företaget Amazon erbjuder hundtvätt, där kanske vi inte är riktigt än, men som en tanke. Och vi på Skanska arbetar med en rad möjliga servicelösningar.

 

– Företaget Amazon erbjuder hundtvätt, där kanske vi inte är riktigt än, men som en tanke. Och vi på Skanska arbetar med en rad möjliga servicelösningar.

 

Det kan också handla om hela koncept som attraherar och behåller medarbetare.

 

– Och speglar företagets värderingar.

 

Läge och anpassningsförmåga viktigt för framtidens kontor

 

Henrik Ahnström beskriver att läget är en mycket viktig faktor för det framtidens kontor.

 

– Att det är enkelt att ta sig till kontoret är kanske viktigare än någonsin.

 

Kontorshusen behöver också vara adaptiva gällande hur användningen för stunden ser ut, så att ventilation, kyla och värme anpassas, inte minst ur hållbarhetssynpunkt, beskriver Henrik.

 

Han återkommer också till det mer abstrakta men viktiga "flowet", att ge de anställda förutsättningar för att hitta sitt sätt att jobba och leverera på bästa sätt.

 

– Arbeta kan vi göra precis var som helst, men att skapa förutsättningar för flow och innovation, det är något annat. Sådant kan vi inte göra ensamma, var och en av oss sittandes i det så kallade molnet. Innovation måste vi nå fram till tillsammans. Det handlar om att träffas i en miljö där vi känner oss trygga, vågar blotta vår kunskap och låta tankar flöda. Det kan bara de fysiska platserna skapa, som när vi ses på kontoret. Allt handlar ju om människor.