FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Jobba hemma eller på kontoret? Att kunna fokusjobba är avgörande

Contact image Robert Långström Robert Långström
De flesta arbetsgivare önskar att de anställda kommer in till kontoret oftare. Men gör kontoret det möjligt att fokusjobba? Om inte får du kanske acceptera att medarbetarna jobbar hemifrån mer än du tänkt dig. Eller är det dags för nytt kontor?

Statistiken stöder snacket. Det som säger att vi vill samarbeta på kontoret, och lägga livspussel och fokusjobba hemma. Vi upplever att vår effektivitet blir lidande i de öppna kontorslandskapen. När vi ska få enskilt arbete gjort, stannar vi helst hemma. Samtidigt älskar vi våra kontor. Vi är både friskare, gladare och mer kreativa där. Det visar en ny undersökning från Stockholms Handelskammare.

 

Så vilka är besluten du måste ta? Jo, förutom problematiken med fokusjobb visar samma undersökning att arbetsgivarna vill se medarbetarna på kontoret. Det vill säga, oftare än vad medarbetarna vill vara på kontoret. Det är ett mexikanskt dödläge. Effektivitet vs innovation, livspussel vs utveckling. Som arbetsgivare måste du bestämma dig. Antingen har du ett kontor som gör det möjligt att fokusjobba bättre, eller så accepterar du att medarbetarna jobbar hemifrån mer än du kanske tänkt dig.

Vi befinner oss idag i den postpandemiska tid som så många siat om – samtidigt hade vi fel om våra fysiska samlingsplatser. Under pandemins första år fördes en diskussion om ”täthetens öde”, där kontorens tid var förbi, enligt vissa debattörer. Idag vet vi att stadskärnan och den fysiska arbetsplatsen fortsatt fyller en viktig social och kreativ funktion.

Men de orden, låt oss dyka ner lite i Handelskammarens undersökning “Future of work”.

 

Ledarskap i ny form

 

Före pandemin arbetade de kontorsanställda i Stockholm i princip aldrig hemifrån. Närmare 80 procent trängdes i ena änden av tunnelbaneperrongen i stort sett varje arbetsdag. Efter pandemin tillbringar de flesta av oss tre dagar i veckan på våra kontor. Detta enligt “Future of work”. Det är ganska exakt så ofta som vi uppger att vi önskar.

 

Bland cheferna är de flesta nöjda med samma upplägg. Men allra helst önskar de att de anställda kommer in till kontoret ännu oftare. Räknar man ut ett medelvärde på arbetsgivarnas svar så landar det på 3,7 dagar i veckan. En fjärdedel av de tillfrågade cheferna vill dessutom helst att de anställda ska tillbringa alla veckans arbetsdagar på kontoret.

 

Konkurrensen om rätt kompetens är stenhård. Därför är det klokt att komma fram till hur och varför medarbetare trivs och vill stanna kvar på en arbetsplats.


Innebär det då något problem att arbetsgivarna vill ses oftare på kontoret än vad de anställda vill? Ja, till viss del. Enligt undersökningen uppfattar 30 procent av de kontorsanställda att deras arbetsgivare ”tvingar in” sina medarbetare till kontoret, vilket ju inte klingar särskilt inbjudande. Samtidigt är konkurrensen om rätt kompetens stenhård. Allt fler företag vittnar om rekryteringsproblem. I det läget är det klokt att komma fram till hur och varför medarbetare trivs och vill stanna kvar på en arbetsplats. Du måste hitta konkurrensfördelarnas heliga graal.

 

Kontoret som kreativ hub

 

Om det råder delade meningar när det gäller närvaro på kontoret, finns det däremot flera områden där chefer och anställda är rörande överens. Bland annat att kontoret är viktigt för att känna tillhörighet. Närmare 70 procent av de tillfrågade håller med om det. Det gäller inte minst för medarbetare mellan 18 och 35 år, som längtar in till kontoret för att uppleva gemenskap och sammanhang.

 

Enligt undersökningen vill vi vara tillsammans när vi ska utföra arbetsuppgifter som kräver interaktion, kreativitet och utveckling. Över 80 procent säger att de samarbetar bäst på kontoret.


Men, för uppgifter som kräver uppmärksamhet och koncentration föredrar över två tredjedelar av de svarande att sitta hemma. Det är knappast något oväntat resultat. Desto mer förvånande är det att 70 procent av arbetsgivarna inte har försökt att anpassa sig till dessa nya förväntningar.


Här finns stora möjligheter till vidareutveckling av framtidens kontor – en plats som är fortsatt viktig för oss.

 

5 trender för framtidens kontor

 

1. Kontoret som mötesplats

Kontoret är en mötesplats som vi åker till för socialt utbyte och kreativa möten– men det blir även allt vanligare att docka in på det lokala co-working-kontoret eller skapa gemensamma arbetsytor i bostadsrättsföreningar.

 

2. Pendlingsmöjlighet alltmer avgörande

Smidiga resvägar blir allt viktigare för människor när de väljer arbetsgivare. I förlängningen blir också detta avgörande för företagens egen förmåga att attrahera och behålla kompetens.

 

3. Flexibilitet och flytande arbetstid

Ökad flexibilitet, hybridarbete och flytande tider för när arbetet utförs ställer krav på ett nära ledarskap. Det kommer att leda till en variation i förhållningssätt till arbetet och var det ska utföras.

 

4. Nya krav på ledarskap

Ledare och chefer får en ännu viktigare uppgift när det kommer till fokus på medarbetarnas hälsa och välbefinnande – då det flexibla arbetet kan skapa utmaningar med att känna av hur anställda mår och trivs med sitt arbete.

 

5. Ständigt pågående testverkstad

Ledningsgrupper måste våga testa olika policys och regler för olika team. Beslut som kanske bara har något halvår på nacken kan komma att behöva omprövas när förändringens vindar fortsätter att blåsa.

 

Fakta undersökningen Future of work

Stockholms Handelskammare har i samarbete med undersökningsföretaget Novus gjort undersökningen “Future of work – spaningar om kontorets betydelse”. Tjänstemän och arbetsgivare i Stockholms län har fått svara på frågor om distansarbete och förändringar i arbetslivet och staden efter pandemin.
Undersökningen genomfördes under perioden 17-25 oktober 2022. 1 057 tjänstemän från såväl privat som offentlig sektor i Stockholms län besvarade ett antal frågor i en webbenkät. Samma undersökning genomfördes även under själva pandemin, i februari 2021.