FRAMTIDENS ARBETSPLATS

"Mer lekfullhet ett måste på framtidens arbetsplats"

Contact image Anna-Maria Stawreberg Anna-Maria Stawreberg
Hur jobbar vi 2050? När konsumtion är ute lockas arbetskraften av mänskliga parametrar – som gemenskap och lekfullhet, menar Superlabs vd Niklas Madsen.

Det är enkelt att skapa världens tråkigaste arbetsplats. Men det är faktiskt lika enkelt att göra en rolig arbetsmiljö som lyfter dig, kollegerna och medarbetarna.

 

Det här säger Niklas Madsen, vd på Superlab, som under många år undersökt vart framtidens arbetsplatser är på väg.

 

Egentligen säger kanske titeln på den bok han skrivit allt: "Playful Office: The future office philosophy that turns employees into emplayees". Boken handlar om den mentala förändring som krävs för att vi ska bli mer lekfulla på arbetet, samtidigt som vi fortsätter att vara professionella.

 

Niklas Madsen är övertygad om att och hur det går att skapa arbetsplatser som bidrar till medarbetarnas välmående och goda humör. Han är också övertygad om att just det är en avgörande faktor för ett företags framgång.

 

– För att locka till sig framtidens duktigaste medarbetare är faktorer som lekfullhet, gemenskap och högt i tak en absolut nödvändighet.

 

En arbetskultur som genomsyrar allt

 

Men, den här lekfullheten och gemenskapen är inget som man kan åstadkomma genom att ställa in ett pingisbord i ett rum. Det handlar snarare om en kultur som måste genomsyra allt företaget eller verksamheten gör.

 

– Lekfullhet kan man inte boxa in i ett kreativt och lekfullt rum.

 

Niklas Madsen talar om ett helt tankesätt, som att till exempel öppet uppmuntra till nya vägar att ta sig an en arbetsuppgift på, som att avsätta en dag i veckan åt ”fritt arbete”.

 

– Vi måste ge frihet till att medarbetaren kan testa sig fram på sitt eget sätt.

 

Den som tror att ha kul på jobbet är samma sak som uteblivna leveranser och ogjorda arbetsuppgifter, behöver tänka om omedelbart, menar Madsen.

 

– Vi vet att det finns ett samband mellan kul på jobbet och produktivitet. Faktum är, ju roligare vi har på jobbet, desto mer kreativa lösningar på olika problem och högtflygande, galna idéer.

 

Hand i hand med det går att visa på hur okej det är att misslyckas.

 

– Av tio galna idéer kanske nio inte är genomförbara. Men den tionde är briljant.

 

Helt flytande arbetstider

 

Niklas Madsen talar också om hur våra arbetstider kommer att förändras.

 

– Morgondagens arbetskraft är en nomadgenaration som kommer och går. Om vi flexjobbar i dag, är det inget jämfört med hur rörliga vi är om 30 år. Då är arbetstiderna helt flytande och när vi väl jobbar, då jobbar vi högintensivt.

Det finns en orsak till att Microsoft har testat fyra dagars arbetsvecka, menar Madsen.

 

– Forskning visar att vi är mer effektiva om vi har kortare, intensiv arbetstid och längre återhämtning.

 

Däremot står inte en hög lön så högt i kurs gällande att skapa nöjdhet eller som ett sätt att locka till sig attraktiva medarbetare.

 

– Morgondagens medarbetare vill inte äga något. De är vana vid, från sin uppväxt i en tid av delningsekonomi, att hyra och låna, inte köpa. I den mån de äger något görs det i form av samägande i olika pooler.

 

I morgondagens samhälle är inte konsumtion drivkraften, menar Madsen.

 

– 2050 är det mänskliga värden som humor, gemenskap och experimentlusta som betyder allra mest.