HÅLLBARHET

Hållbarhet: Hur är jag en bra ledare i klimatkrisen?

Contact image Frida Hylander Frida Hylander
Vad kan jag som chef och företag göra i klimatkrisen för att bidra till en förändring? Jo, visa att man tar problemet på allvar och att man är villig att ta ansvar för att leda till förändring på riktigt, säger klimatpsykolog Frida Hylander.

”Går man in på webbsidan Klimatkalkylatorn.se, där man kan mäta sina egna koldioxidutsläpp, och fyller i att man är en självhushållande vegan som aldrig köper någonting och inte transporterar sig annat än till fots, landar ens ekologiska fotavtryck på 4,27 ton CO2 per år.

 

Det är mindre än hälften av vad genomsnittssvensken släpper ut i dag. Däremot är det fortfarande långt över den nivå varje person behöver komma ner till under de närmaste decennierna – om vi ska hålla den globala uppvärmningen på en hanterbar nivå.

 

Vårt klimatavtryck ligger för högt, eftersom det är nästintill omöjligt att leva hållbart i ett ohållbart samhälle. Vi ligger för högt eftersom varje invånare i Sverige generar två ton CO2 per år bara genom att vara en medborgare som nyttjar den allmänna välfärden. Att gå i skolan, använda gator och få vård, det där som gör ett samhälle till ett samhälle.

 

Vad kan jag då som individ, och företagsledare, göra?


Jo, arbeta för en förändring av samhället, som gör att vi alla kan existera på en hållbar nivå. Inte bara minska skadan, utan bidra till att bygga upp ett samhälle som ska hålla i längden. Det forskningen om klimatoro hittills visar är att det mest konstruktiva sättet att hantera de jobbiga känslorna är att göra det som också tycks vara bäst för planeten. Att organisera sig med andra människor och arbeta långsiktigt för förändringar är det som ger stor effekt.

 

Bra ledarskap kännetecknas av att vara en modig ledare


I stora kriser behöver vi vara många som agerar gemensamt, men vi behöver också bra ledarskap och modiga ledare som visar vägen. Inte bara politiker som fattar djärva beslut, utan också chefer i alla organisationer som visar i handling att man vill vara med och leda förändringen.

 

Det är bland det viktigaste man som chef kan göra i klimatkrisen: visa att man tar problemet på allvar och att man är villig att ta ansvar för att leda till förändring på riktigt. Inte genom att ställa in sopsorteringskärl i lunchrummet, utan genom att grundläggande och systematiskt arbeta parallellt med att minska utsläppen och skifta över till ett hållbart sätt att producera såväl varor som tjänster på.

 

Om vi alla hjälps åt att zooma ut från detaljerna och se helheten kan vi organisera oss tillsammans och börja agera långsiktigt för att ställa om till ett hållbart samhälle.”

 

Det här är Frida Hylander

 

Frida Hylander är en av tre psykologer i Klimatpsykologerna, som arbetar med föreläsningar och konsultationer med målet att få företag att sänka sina klimatavtryck.

 

Foto: Erika Weiland