HÅLLBARHET

Ledarskap för ett hållbart företag: Strategi för klimatmål

Contact image Robert Långström Robert Långström
Företag sätter upp klimatmål, men hur når man dem med sitt ledarskap? Rebecka Carlsson kan strategier och affärsmodeller för framgångsrikt klimatarbete. 

Hur arbetar man med sitt ledarskap för att lyckas med företagets klimatmål?

 

För att svara på frågan börjar vid Singularity University vid Nasa Ames Research Center i Silicon Valley, USA. Det grundades av bland andra Google och Nasa för att utbilda entreprenörer, forskare och ledare i hur man kan använda så kallade exponentiella teknologier för att ta sig an världens största utmaningar. Här har svenska Rebecka Carlsson drillats nästan dygnet runt av 140 experter och 100 mentorer.

 

– Jag hade drömt om att få studera här, säger Rebecka Carlsson.


Studierna förändrade också hennes relation till klimatfrågan.


– Inte minst kring hur snabbt utsläppen kan minska.

Idag titulerar Rebecka Carlsson sig hållbarhetsentreprenör, klimataktivist och företagsrådgivare.

 

Vilka råd kan hon ge företag och företagsledare i att hitta strategier och affärsmodeller för att uppnå klimatmålen?

 

Lösningen är exponentiella teknologier


Rebecka Carlsson är också författare till boken "Exponentiell klimatomställning – hur vi kan stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt och hur du bygger pionjärt hållbara företag" (2020). Enligt Rebecka råder förvirring bland världens företag.

 

– Många har med sitt ledarskap satt upp klimatmål och vissa ambitiösa sådana i linje med forskningen. Men de flesta företag och ledare saknar ännu tillräckliga strategier och affärsmodeller för hur de ska uppnå dem.

 

Lösningen enligt Rebecka är alltså ”exponentiella teknologier”. Men vad är det? Exponentiellt är inget nytt ord inom digital teknik, men relativt nytt kopplat till hållbarhet och klimatfrågan. I korthet är det när någonting ökar extremt snabbt.

 

– Går du in i skrivarrummet, plockar upp ett vitt A4 och viker det 42 gånger når det månen. Det är exponentiellt. Det tog till exempel 75 år för telefonen att nå 100 miljoner människor. De kommande 100 åren kommer att motsvara 20000 år av teknologisk utveckling, något vi idag inte kan föreställa oss och som kommer att kunna rädda vår planet.

 

Dela upp företagets klimatmål i två ben

 

Nyckeln är att hållbarhet och klimatfrågan nu kommer att växa lika snabbt, och påverka lika mycket, som digitaliseringen gjort de senaste 20 åren.

 

– Alla företag behöver göra resan nu: uppgradera affärsmodellen i relation till hållbarhet och helst också tänka skalbart om till sitt hållbarhetsarbete. Vad kan vi göra som vi sedan kan skala upp tio gånger i stället för tio procent?

 

Rebecka Carlsson delar upp ett företags klimatarbete i två ben. Det första är att minska sina egna utsläpp. Det andra är att skapa nya lösningar, produkter och tjänster som gör det möjligt för många fler att minska sina utsläpp.

 

– Vi når nu punkten där det motsatta blir sant, precis som med digitaliseringen. Det finns inga företag idag som undrar om de bör digitalisera. På samma sätt blir nu hållbarhet en självbevarelsedrift. Det blir en förutsättning för framgång, precis som digitaliseringen. Faktum är att hållbara teknologier växer exponentiellt hela tiden, utan att vi kanske tänker på det.

 

Ledarskap: Tumregeln är carbon law

 

Något extra viktigt Rebecka Carlsson vill skicka med till företagsledare är tumregeln carbon law. Carbon law innebär att vi från år 2020 halverar utsläppen varje decennium och når nollutsläpp 2050. Den linjära tänkaren kan påstå att det inte går. Tänker du i stället exponentiellt upptäcker du snart att utvecklingen går ännu snabbare på en rad andra områden.

 

– Skulle vi exempelvis minska utsläppen lika snabbt som teknikutvecklingen sker, skulle vi vara klara på fem år och tre månader och kunna ägna oss åt andra frågor i stället, säger Rebecka Carlsson.

Att kapa energianvändningen i varje bransch

 

Världen släpper ut 53 miljarder ton koldioxid per år. För exempelvis byggbranschen är den lägst hängande frukten att först effektivisera och minska de egna utsläppen. Till exempel med hjälp av AI. Google X lät företaget Deep Mind analysera potentialen till att effektivisera energin i Googles datacenter. Man fann att 40 procent av energianvändningen kunde kapas utan att påverka prestandan. Det innebar en stor vinning både klimatmässigt, men även ekonomiskt.

 

Solenergi har blivit 50 gånger billigare på tio år. Det tog 25 år för solenergi att stå för en procent av världens elektricitet. Sedan tog den bara två år för den att stå för två procent av världens elektricitet. Det är fortfarande en liten energikälla, men den växer exponentiellt.

 

Ett annat sätt, enligt Rebecka, är att byta ut byggmaterial. Cement är idag det mest använda materialet, efter vatten. Men det har sina baksidor.

 

– Cement och stål står idag för sex till åtta procent vardera av världens totala utsläpp. Men intresset växer för byggande i material som är mer kolinlagrande än kolintensiva, som trä.

 

Byggnader som designas för cirkularitet

 

Den ena delen av klimatarbetet är alltså att minska sina egna utsläpp. Det andra att skapa lösningar som gör det enklare, billigare och mer tilltalande för många fler att göra det. Här skulle byggbranschen kunna utveckla fler lösningar för att underlätta cirkularitet och energieffektiviseringar.

 

En annan viktig metod, menar Rebecka är design for disassembly, vilket innebär att allt designas smartare från början för att kunna cirkuleras.

 

Byggnader ska kunna plockas isär. Vi måste recycla utan att downcycla och designa vartenda objekt i hela världen smartare.

 

– Byggnader ska kunna plockas isär. Vi måste recycla utan att downcycla och designa vartenda objekt i hela världen smartare, säger Rebecka.

 

– Ett sätt att nå dit är genom så kallad generativdesign. Det är en form av AI där man riggar algoritmer och låter dem generera, optimera och testa i en virtuell miljö.

 

Att påverka attityder och beteenden exponentiellt

Den 20 augusti 2018 satte sig 15-åriga Greta Thunberg utanför Sveriges riksdag med sitt handskrivna plakat med texten ”Skolstrejk för klimatet”. Den 25 mars 2019, åtta månader och fem dagar senare, demonstrerade över en miljon människor med henne i två tusen protester i 125 länder världen över. Våra attityder och beteenden kan också förändras exponentiellt. Rebecka Carlsson förespråkar metoder för att förändra beteenden kopplade till klimatomställning och hållbarhet.

 

– Det är ju inte så att teknikutvecklingen automatiskt löser frågan. Kombinera klimatlösningar som drar nytta av exponentiella teknologier och  beteendeförändringar med systemskiften som stärker allt, då klarar vi detta till och med snabbare än vi tror.

 

Guide: 10 tips för ledarskap för framgångsrikt klimatarbete

 

  1. Hållbar affärsutveckling: Utveckla affärsmodeller i nischer av hållbarhetsutveckling där ni kan bli pionjärer eller rentav världsledande. Avveckla ohållbara affärsmodeller.
  2. Egna utsläppsminskningar: Sätt mål och ta fram strategier för att halvera era egna utsläpp vart femte år eller snabbare (i linje med dubbla carbon law).
  3. Hållbarhet som helhet: Se till att allt klimatarbete går i linje med en hållbar utveckling som helhet, enligt Brundtland definitionen, Planetary boundaries, Agenda 2030 med flera.
  4. Rekrytering och kompetens: Rekrytera eventuell ny kompetens. Se till att alla anställda, särskilt cheferna, får den hållbarhetsutbildning de behöver för att kunna ta sig an hållbarhetsarbetet.
  5. Ledarskap: Koordinera klimat- och hållbarhetsarbetet så att det styrs av företagets ledning och ledande organ.
  6. Attraktivitet: Gör hållbara alternativ till de mest attraktiva.
  7. Samarbeten och partnerskap: Utforma hållbarhetsarbete som samarbeten och partnerskap — med leverantörer, branschkollegor m.fl.
  8. Hållbarhetskommunikation: Undvik greenwashing/hushing. Kommunicera hållbarhetsarbetet så sant och så mycket som möjligt.
  9. Påverkan: Bedriv ett aktivt arbete för att påverka en progressiv klimat- och hållbarhetspolitik, som också gör er mer framgångsrika ju mer hållbara ni blir.
  10. Investeringar: Flytta investeringar från ohållbara till hållbara verksamheter.

 

Foto: Samuel Unéus