TRENDER & INNOVATION

Lager- och logistiktrender 2022

Contact image Hilda Hultén Hilda Hultén
Vilka är de stora trenderna för framtidens logistiklokaler? Växande e-handel driver på, behovet framåt påverkas också av energiomställning, hållbarhetskrav, svajig ekonomi och de störningar i den globala försörjning som blivit något av en vardag.

Under 2022 byggs rekordmycket nya lagerytor i Sverige: nära 50 nya större lager på sammanlagt 1,4 miljoner kvadratmeter färdigställs, enligt Dagens Logistiks byggstatistik. Ändå är vakansgraden för logistik rekordlåg: i Europa ligger den på 2,7 procent enligt Prologis, vilket är den lägsta siffran någonsin.

 

Det växande ytbehovet drivs främst av att e-handelslogistik är mer resurskrävande än traditionell butikslogistik, och i takt med att e-handelns andel av handeln växer ökar behovet av lagerytor.

 

Dock har våren 2022 varit tuff för många e-handlare. Den svenska e-handeln backade med åtta procent i omsättning första kvartalet i år, enligt E-barometern.

 

– E-handelns tillväxt har varit helt otrolig under pandemin. Men nu står vi troligtvis inför en ny “it-bubbla” under 2023, med en marknad som kommer att hamna under stor press, säger Sanna Suvanto-Harsaae, styrelseordförande för finska Posti Group.

 

Trots att ekonomin just nu svajar tror Johan Hedve, uthyrningsansvarig för logistik på Skanska Fastigheter, på en fortsatt e-handelstillväxt:

 

 – Många kommer få det tufft, men jag är säker på att e-handelsandelen fortsätter växa på sikt, så drivkraften bakom ökade lagerbehov kvarstår.

 

En tredjedel av alla lager som byggs är för kontraktslogistik

 

En utmaning generellt inom lager- och logistiklokaler är att bristen på logistikyta driver upp kostnader och priser. Under 2021 steg markpriserna med i snitt 40 procent i Europa enligt Prologis. På det steg byggmaterialpriserna med 18 procent i snitt – en utveckling som fortsatt under 2022.

 

De senaste årens ökade fraktstörningar har också fått företagen att öka mängden varor man har på lager, vilket även det kräver mer ytor.

 

 – Vi har många kunder inom industri, retail och dagligvaruhandel som tenderar att öka sina lager nu. Dels ökar de lagren för insatsvaror till sin produktion, dels ökar de produktlagren med färdiga varor för att kunna tillfredsställa kundernas beställningar, berättar Andreas Karlsson, försäljningschef för kontraktslogistik på DFDS Solutions i Sverige, som just nu bygger ut sina lagerytor med 70 000 kvadratmeter i Sverige.

 

DFDS är inte ensamma om att satsa. En dryg tredjedel av alla lager som byggs i Sverige 2023 byggs för kontraktslogistik (TPL) och marknaden väntas växa med 8,6 procent per år 2022–2030, enligt Grand View Research.

 

Hållbarhet blir hygienkrav för lager

 

Det finns även ett växande fokus på hållbarhet hos både hyresgäster och investerare, och enligt Skanskas Johan Hedve blir faktorer som miljöcertifieringar och solceller snart hygienkrav för lager.

 

Energiomställningen är en jätteutmaning för hela logistikbranschen och där måste fastigheterna bli en del i lösningen.

 

– Energiomställningen är en jätteutmaning för hela logistikbranschen och där måste fastigheterna bli en del i lösningen. Som att lagret är det naturliga stället att tanka energi för fordonen, här kommer vi att få se många nya lösningar framåt, exempelvis vätgaslagring.

 

Ökad automatisering, energiproduktion och utvecklingen mot elektrifierade transporter gör också att gränserna suddas ut mellan fastigheten och det som sker i och utanför huset.

 

– Det kommer att behöva hända otroligt mycket när det gäller nya affärsmodeller för att fastigheten ska fylla sin roll i framtidens logistiksystem, konstaterar Johan Hedve.

 

Livsmedelsbranschen kräver lagerlokaler med ytor

 

Att näthandeln med mat tagit rejäl fart driver också nya lagerbehov.

 

 –  Det byggs otroligt mycket nya, stora livsmedelslager just nu. Det är lager med hög automationsgrad och höga varuflöden, där den tekniska nivån är väldigt hög.

 

Detta driver ytterligare på behovet av detaljplanerad logistikmark, där nyttjandet är mer flexibelt än det är idag, menar Johan Hedve.

 

– Det som främst behövs är stora tomter med flexibla bygglov. Idag finns det ett “Askungen-syndrom”, där marken ofta planeras sönder så att det bara går att bygga en viss storlek och höjd på varje tomt. Det gör det svårare att matcha utbudet mot behovet. Kommunerna behöver tänka om rejält när det gäller markutvecklingen om vi ska klara av att möta framtidens logistikbehov.

 

Logistikfastigheter: 5 viktiga trender att ha koll på

 

  1. Ökat ytbehov – drivet av den växande e-handeln och alltmer frekventa försörjningsstörningar
  2. Högre kostnader – mark-, byggmaterial- och energipriserna ökar.
  3. Ökad automation – lagren blir mer tekniskt avancerade och gränsen mellan fastighet och verksamhet suddas ut.
  4. Stort behov av stora logistiktomter och mindre stadsnära lastmile-ytor framöver.
  5. Fastigheterna behöver bli en del i samhällets energiomställning. Solceller och energilagring blir hygienkrav.

 

Foto: Erika Weiland