HÅLLBARHET

Kreativt samarbete för hållbara lösningar i Hyllie Terrass

Contact image Anna Gardberg Anna Gardberg
En möbeldesigner, en möbeltillverkare och kontorshuset Hyllie Terrass. Ett kreativt samarbete har gett nya hållbara lösningar, och möjligheten att förändra både bygg- och möbelbranschen.

Trappräcken, täckskivor av plywood, provisoriska dörrar. Kan det material som används tillfälligt vid byggprojekt, och sedan blir spill och förbränns, i stället tas tillvara och användas igen? Och kan överblivet material från möbelproduktion komma till användning i stället för att slängas?

 

Det här är tankar som skulle visa sig leda till ett engagerat samarbete för kontorshuset Hyllie Terrass i Malmö. Möbeldesigner Louise Hederström och Linus Davidsson, säljansvarig på det svenska möbelföretaget Swedese, har sedan länge delat ett engagemang för att hushålla med jordens resurser.

 

– Vi har haft återkommande samtal om hur man inom möbelbranschen skulle kunna arbeta mer med spill och återvunna material, säger Louise Hederström.

 

Hur skulle man kunna åstadkomma ännu större effekt? Skulle man kunna hitta ett samarbete för cirkularitet inom en hel industri?

 

Våra blickar vändes till byggindustrin och vi noterade att Skanska hade flera kontorsprojekt med höga klimatambitioner.

 

– Våra blickar vändes till byggindustrin och vi noterade att Skanska hade flera kontorsprojekt med höga klimatambitioner, säger Linus Davidsson.

 

På designer Louise Hederströms ritbord har möbler och andra detaljer skissats fram, för slutmål kontorshuset Hyllie Terrass.

Berätta kontorshusets historia med inredning

 

De fann att Skanskas Hyllie Terrass i Malmö, ett kontorshus där målsättningen är att minimera klimatavtryck gällande både stort och smått, hade rätt profil.

 

– Det var ett byggprojekt med rätt ambitioner. När jag fick se skisserna för det som skulle bli ett välkomnande atrium, kände jag att jag skulle kunna bidra. Jag ville med inredningen berätta den historia som hela huset har med sig, säger Louise Hederström.

 

Redan i första samtalet med Skanska stod det klart att Louise och Linus hittat likasinnade som uppskattar innovativa tankesätt. Åsa Johansson, projektutvecklare, är den som lett projektet från Skanskas sida. Åsa tog med sig Louise och Linus till byggarbetsplatsen för Hyllie Terrass där de bokstavligen fick rota i containrar och vandra runt och med egna ögon granska vad man faktiskt skulle kunna skapa något av.

 

– Det var fantastiskt att höra hur de såg på möjligheterna.

 

Det rörde sig till exempel om stora mängder plywood och tusentals meter träreglar som inte hade annan åverkan i sig än lite skruvar. Trä från träd som tagit 60 till 80 år att växa. Nu skulle de till exempel kunna bli underreden till bord.

 

Viktigt att göra hållbara lösningar tydliga

 

På Louise Hederströms ritbord hemma i den kombinerade ateljén och hemmet, skissade hon fram det som skulle bli en lång soffa, en receptionsdisk och fler inredningsdetaljer för Hyllie Terrass.

 

–  Till exempel har husets böljande fasad fått ge inspiration till utformningen av receptionsdisken.

 

En pall av återvunna träreglar och bortsorterat läder var en av de möbler som tidigt fanns färdig som prototyp att testa i miljön, och som nu möblerar kontorshusets atrium tillsammans med fler möbler.

 

– Det är viktigt att göra de hållbara lösningarna tydliga. Ofta möter vi hållbarhet i form av luddiga siffror. För den som vistas i Hyllie Terrass är hållbarhet konkret. Du kan sitta i atriet och se hur en återbrukad träregel använts igen. Det talar till det mänskliga och inte bara det intellektuella, säger Åsa Johansson.

 

Louise Hederström betonar vad visionen med inredningen har varit.

 

– Inte att besökaren tänker att ”här har man återvunnit material”, utan ”det här är en fin miljö”.

Att tänka i nya flöden kan bana väg för många branscher

 

För att skapa möbler för kontorshuset har också bortsorterat läder och belysningsdetaljer använts. Flera svenska, hantverksmässiga leverantörer har funnits med i projektet.

 

– Vi har till exempel hittat en stor mängd jättefina glasskärmar för lampor, som skulle kasseras eftersom de hade fel färg eller luftbubblor, men för detta syfte passade de perfekt, beskriver Louise.

 

Man har också samlat in överblivet läder från en svensk leverantör.

 

– Läder har en fin hantverkstradition i Sverige, men tyvärr råder också en viss allmän uppfattning om hur läder ska se ut. Vi har i stället välkomnat naturliga skavanker, säger Linus.

 

Pallen har tillverkats av Swedese i Vaggeryd, och andra detaljer av ett snickeri i Malmö. Även spill från möbelföretaget Swedeses egen möbelproduktion, som rester från tillverkningen av den klassiska fåtöljen Lamino, har tagits tillvara för att bli beståndsdelar till möbler och detaljer. 

 

– Vi har använt spill av fårskinn till stoppning av möblerna, säger Linus.

 

Atriet är också möblerat med stolar som fått ett andra liv. Det handlar till exempel om stolar som reklamerats, utan att för det ha försämrad funktion.

 

– Det finns en enorm potential i att tänka i nya flöden. Det kan bana väg för många branscher, säger Linus.

 

Pilotprojekt som kan leda till nya processer för hela byggbranschen

 

Åsa Johansson är inte främmande för att arbetet med pilotprojektet faktiskt kan leda till att man inom Skanska arbetar så här i fler projekt, i en större omfattning.

 

– Kanske kan det bidra till att vi på Skanska och hela byggbranschen skapar nya processer, som att vi som ett första steg skapar platser där vi samlar upp och lagrar byggspill för återanvändning.

 

Storskaligheten i det är en utmaning, menar hon.

 

– Men den har också stor potential, och därför har vi på Skanska valt att lägg tid och omsorg på det här. Vi vill se det lilla i det stora och det stora i det lilla. Och vi behöver alla ta oss tid till hållbarhet.

 

Hyllie Terrass är Skanskas spjutspetsprojekt inom hållbarhet och också pilotprojekt för SGBC:s certifieringssystem NollCO2 som syftar till att en byggnad ska minska sin klimat- och miljöpåverkan under husets livstid. Arkitekter är danska Cobe, en arkitektbyrå med stark hållbarhetsprofil.

 

Louise Hederström är möbeldesigner och arbetar med ett antal internationellt välrenommerade svenska företag inom såväl offentlig miljö som hemmiljö.

 

Swedese har sedan 1945 tillverkat tidlösa kvalitetsmöbler i småländska Vaggeryd och Nässjö.

 

Publicerad: 2023-08-22

Foto: Erika Weiland