HÅLLBARHET

Hyllie Terrass: Samarbete för ett modigt kontorshus

Contact image Anna Gardberg Anna Gardberg
Kan spill från möbelproduktion och spill från själva bygget användas som en resurs? Möt möbeldesigner Louise Hederström, arkitekt Rune Madsen och Skanskas projektutvecklingschef Stefan Andersson, om deras samarbete för Skanskas första klimatneutrala kontorshus.

För kontorshuset Hyllie Terrass i Malmö har Skanska från start haft högt satta ambitioner. Målet är att det ska uppnå netto noll klimatavtryck under sin livstid.

En viktig förutsättning för att nå målet har varit en öppenhet för att hitta nya vägar och nya samarbeten. När Skanska från möbelföretaget Swedese och en möbeldesigner Louise Hederström fick frågan om det fanns intresse att utforska om det skulle vara möjligt att använda spill från möbelproduktion och spill från själva bygget som en resurs, välkomnades den.

 

Det som började som en idé blir nu inredning och möbler i kontorshuset, och det som först sågs som något av ett test kan dessutom komma att påverka en hel bransch – att se spill som resurs, och därmed göra stor skillnad för miljön.

 

Danska arkitektbyrån Cobe har för sitt uppdrag att utforma huset funnits med i ett ovanligt tidigt stadium av processen – allt för att vända och vrida på alla möjligheter för att minska klimatpåverkan, förutom att utifrån alla aspekter skapa hälsosamma och trivsamma lokaler att vistas i.

 

I dag står kontorshuset där hållbarhet genomsyrar allt på plats i Hyllie. Ett hus som byggts med så lite material som möjligt, där varje enskild beståndsdel utvärderats och valts utifrån sin klimatpåverkan.

 

Läs också mer om samarbetet här