HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

Vägen till hälsosamma arbetsplatser

Contact image Henrik Emilsson Henrik Emilsson
Ditt kontor påverkar hur du mår. Både fysiskt och mentalt. “Arbetsplatsens design är mycket viktig, att det finns ytor för hälsa”, säger Fredrik Karlsson, VD och grundare av Twitch Health.

– Det tog min kollega ett år att hitta hissen.

 

Fredrik Karlsson är VD och grundare av Twitch Health. De är specialister på förebyggande och proaktiva hälsoprogram och arbetar med kunder som Spotify, Karolinska Insitutet och Länsförsäkringar.

Han pratar om hissen på en kunds kontor. För sisådär 30 år sedan hade en arkitekt fått stå i skamvrån för att ha placerat hissen så svåråtkomligt. Idag är det ett medvetet val. Ett hälsosamt val. Att det tog ett år att hitta den är en triumf.


– Fastighetsägare idag bygger ofta kontor som främjar hälsa, att hälsans val blir default. Det kan vara att du välkomnas av en härligt inbjudande trappa i entrén och att hissarna är belägna avsides i ett mörkare hörn. Det gör valet att ta trapporna enkelt. 

 

Att medvetet placera trappor och hiss utifrån den här aspekten är förstås enklare i nybyggnation. I befintliga kontor kan man istället leda till trappan med olika ”nudges”. Det kan vara allt från fotsteg på golvet som visar vägen till konst i trapphuset. Eller en rörelsesensor som mäter och räknar hur många som går i trappan varje dag. Resultatet publiceras förslagsvis på intranätet för att skapa pepp, likt en stegräknartävling.

Uppmuntra och underlätta hälsosamma val

 

Sofia Ekerlund är uthyrnings- och marknadschef på Skanska Fastigheter Malmö, och är med och driver Skanskas arbete för hälsosamma arbetsplatser.

 

– Arbetsplatsen ska vara utformad för att uppmuntra till en hälsosam och hållbar livsstil, för att både människor och företag ska må bra, säger hon. 

 

Det kan handla om att bygga kontorshus som underlättar och uppmuntrar till rörelse – både utomhus och inomhus. I nyöppnade Oas Malmö styr grönska och fågelkvitter hyresgästerna mot trapphuset istället för till hissen. Det finns bland annat också ett utegym på innergården och planer på att erbjuda kajaker att låna – så att du kan paddla till jobbet!
I Citygate i Göteborg finns gym med möjlighet till allt från yoga till annan gruppträning och snart öppnar ett helt nytt gym i Sthlm 04.

 

– Det gäller att få hälsa att verkligen bli av. Många av oss vet vad vi borde göra, men det är svårt att göra de där hälsosamma valen i tillvaron vi lever i. Här är arbetsplatsens design mycket viktig, att det finns ytor för återhämtning, ytor för fokusarbete, ytor för cykelparkering – och dusch och handduk. Det sistnämnda ska inte underskattas, säger Fredrik Karlsson.

 

– Bara en enkel sak som att det finns cykelparkering, klädskåp och handdukar gör att cykelpendlingen ökar markant. 


Det här är också något som Skanska satsar på. I flera kontorshus finns cykelhotell med omklädningsrum, dusch och handduksservice.

Därför bör du få in natur i kontoret

 

Skanska jobbar efter WELL Building Standard i många av våra kontorshus. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av byggnaden de befinner sig i. Metoden är baserad på medicinsk och vetenskaplig forskning. 


Ett sådant forskningsområde är neurodesign, alltså hur hjärnan påverkas av hur vi designar vår miljö. Här finns det ytterligare incitament till att vistas ute – som även går att uppnå om du är inomhus. Att vistas i naturen eller att titta ut över grönska och vatten har en lugnande och stärkande effekt. Det stimulerar också kreativitet och innovation. 


Sofia Ekerlund berättar att Skanska försöker implementera naturens positiva effekter när de utvecklar nya kontor. Det kan handla om naturmaterial i inomhusmiljön eller växtlighet. Fredrik Karlsson fyller i: 

 

– Det räcker till och med att bara ha geometriska former och färger från naturen för att det ska ge en lugnande effekt. 

 

“Det är jätteviktigt för att människor ska må bra”


Ett bra designat kontor är en bra start men det är ingen garanti för välmående, menar Fredrik. Du behöver också de fyra R:en –  Riktning, Ramar, Roller och Rutiner. 

 

– För att människor ska må bra i sitt jobb behöver de ha en riktning i arbetet. De behöver veta vad som är bolagets mål, hur de själva bidrar till det och att företagets ledning ger den riktningen. Du behöver också veta ramarna, vilka grundläggande principer som företaget verkar inom och hur de ska bete sig, säger han.

Minst lika viktigt är vilka roller medarbetarna har, så att du själv och andra tydligt vet vem som ansvarar för vad. Det fjärde R:et är rutiner, så du inte behöver ägna kraft åt exempelvis hur ett möte eller hybridmöte fungerar, utan istället kan vara trygg i ett arbetssätt som fungerar. 

 

– Det är jätteviktigt. Mitt i detta kan människor må bra, för att de vet vad som förväntas av dem. De vet riktningen, vilket gör att det känns meningsfullt att vara på en arbetsplats. Tack vare detta kan kontoret bidra till att man känner gemenskap och sammanhang. 


– Det handlar helt enkelt om att bredda perspektivet på arbetsmiljö. Vi tickar av de fysiska hygienfaktorerna och samtidigt gör vi grundjobbet med de fyra R:en. 

 

 

WELL Building Standard

 

Certifieringen innefattar ett hundratal parametrar som ska uppfyllas inom bland andra områdena luft, ljud, ljus och rörelse. För att ett kontorshus ska certifieras måste först grundkraven uppfyllas. 

 

– Som samhällsbyggare är det väldigt viktigt för oss på Skanska att skapa platser där människor mår bra. WELL-certifieringen är dessutom något som stämmer väl med våra redan högt ställda krav på byggnader, säger Sofia Ekerlund.

 

Det här är hälsocertifiering enligt WELL

 

  1. Luft: Bra ventilation och luftfiltrering
  2. Ljus: Aktivitetsanpassad belysning och god tillgång till dagsljus.
  3. Rörelse: Byggnadsutformning som påverkar hur mycket vi rör oss i vardagen. 
  4. Vatten: Rent och lättillgängligt dricksvatten. 
  5. Kost: Tillgång till hälsosam mat kan uppmuntra till bättre matvanor. 
  6. Komfort: Bra akustik, ergonomi och temperatur. 
  7. Atmosfär som stöder välmåendet. 
  8. Material: Sunda material och ytbehandlingar som främjar ett inomhusklimat som människor mår bra i. 
  9. Ljud: Prestandamätvärden, materialabsorption och akustisk zonindelning säkerställs.

 

Publicerad: 2024-04-23