MÖT VÅRA KUNDER

Lagerlokal med avancerad logistik för livsmedel

Contact image Hilda Hultén Hilda Hultén
För att lyckas med livsmedel behöver man också vara bäst på logistik. Med strategiskt läge i Helsingborg utvecklar Skanska livsmedelsjätten Greenfoods nya produktions- och logistikanläggning, en lagerlokal som möter högt ställda krav.

– Greenfood är ledande inom hälsosam mat på en europeisk marknad som bara växer inom segmentet. Med det som ska bli vår nya anläggning stärker vi vår position och skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla och förfina vårt kunderbjudande, säger Christian Borg, chef för affärsutveckling och PMO, Project management office, på Greenfood.

Avdelningen PMO arbetar för att samordna resurser och ratta strategiska projekt som rör flera av koncernens företag och affärsområden. Ett sådant är just Greenhouse: det som ska bli företagets nya produktions- och logistikanläggning i Helsingborg.

– Det är en av Greenfoods större investeringar hittills. Vi låter bygga en helt ny, toppmodern jätteanläggning där vi samlar flera av Greenfoods verksamheter under samma tak.

 

Ny lagerlokal för ökad kapacitet och hållbarhetskrav

Bakom satsningen på den nya anläggningen ligger ett behov att öka kapaciteten för att möta en växande marknad, men också hålla sig i teknisk och hållbarhetsmässig framkant.

Att hålla på med livsmedel är synonymt med att vara bäst på logistik. Marginalerna är små, produkterna är extremt känsliga och utvecklingen exceptionellt snabb.


– Att hålla på med livsmedel är synonymt med att vara bäst på logistik. Marginalerna är små, produkterna är extremt känsliga och innovationstakten och utvecklingen är exceptionellt snabb. Vi behöver också utvecklas för att möta marknadens ständigt tilltagande krav på och medvetenhet om hållbarhet igenom hela värdekedjan.

 

Lagerlokal med allt från inköp till produktion, distribution och kontor

 

Den nya anläggningen utvecklas, byggs och hyrs ut av Skanska och blir en av de största i sitt slag; den ska inrymma Greenfoods befintliga Helsingborgsföretag med inköpsverksamhet, produktutveckling, förädling, produktion, paketering, lager, distribution och kontor.

 

Anläggningen blir totalt 44 000 kvm och är Skanskas största logistik- och utvecklingsprojekt någonsin i Norden. Bygget påbörjades våren 2021 och driftstart ska ske andra kvartalet 2023.

 

– Det här är ett helt annat väsen än en vanlig logistikfastighet. En klassiskt lagerlokal är egentligen bara ett klimatskal, medan en anläggning för livsmedelsproduktion är något helt annat. Det är en avancerad anläggning med klimatzoner, produktionsdelar och lager med extremt känsligt klimat, säger Johan Hedve, uthyrningsansvarig för logistik på Skanska.

 

Att utveckla anläggningen behöver därför ske i nära samarbete med kunden.

 

– Vi måste förstå kundens verksamhet och behov i detalj för att kunna skapa en anläggning som fungerar för dem. Det är extremt höga flöden inom färskvaror, lagret omsätts på kanske två, tre dagar, så resan som produkterna gör genom byggnaden är extremt viktig. De olika verksamhetsdelarna är placerade för att få högsta möjliga effektivitet för interna flöden.

Skanska bakom flera logistikfastigheter i Helsingborg

 

Johan Hedve beskriver att projektet ställer höga krav på Skanska som utvecklare.

 

– Att tillhöra en organisation som har samtliga delar inhouse är en enorm styrka under hela processen. Vi har stor erfarenhet av den här typen av projekt, och avdelningar med specialkompetens som är ovärderliga. Skanska äger omkring en halv miljon kvadratmeter mark i och runt Helsingborg och har byggt flera logistikfastigheter i regionen de senaste åren, som för Postnord TPL och Bring Frigo.

 

– Det är ett extremt tryck på logistik i den här regionen. En förutsättning för etableringar likt Greenfoods är stora sammanhängande logistikbyggrätter, vilket är en bristvara både regionalt och nationellt, berättar Ida Granqvist, affärsområdeschef för logistik på Skanska Fastigheter Göteborg.

 

Med Greenfoods anläggning i Långeberga har Skanska utvecklat närmare 100000 kvadratmeter logistik i regionen, och just nu utvecklas ytterligare 75 hektar mark i Helsingborg tillsammans med Helsingborgs kommun.

 

Klimatsmart lagerlokal med energieffektiv teknik och solceller

 

Att anläggningen utformas så klimatsmart som möjligt var en självklarhet för både Greenfood och Skanska. Klimatavtrycket och energiåtgången minimeras inom en rad aspekter, från materialval till energiförsörjning.

 

– Vi bygger huset med modern och energieffektiv teknik inom kylning och värmeåtervinning, vi förbereder för laddning av fordon och installerar en solcellsanläggning på taket.

 

Solceller är särskilt fördelaktigt för den här typen av anläggningar, poängterar Ida Granqvist:

 

– Kylbehovet är ju som högst när solen skiner och energiproduktionen är som störst.

 

För Greenfood ger satsningen också fler möjligheter att arbeta cirkulärt.

 

För Greenfood ger satsningen också fler möjligheter att arbeta cirkulärt.

 

– Idag slängs nästan ingenting av det vi använder. När vi har allt på ett ställe kan vi minska matsvinnet ännu mer, och hitta nya användningsområden för råvaror och biprodukter, säger Christian Borg.

 

Helsingborg är Sveriges livsmedelslogistikcenter


Helsingborgsregionen är Sveriges importcentrum för frukt och grönt: 90 procent av det som konsumeras i Sverige passerar här.

 

– Regionen har en lång historia som livsmedelslogistikcenter i Sverige. En stor del av den inhemska livsmedelsproduktionen finns här i Skåne, och Helsingborgs hamn är den främsta importhamnen för frukt och grönt i Norden, berättar Helsingborgs kommunstyrelse-ordförande Peter Danielsson.

 

Den långa traditionen har gjort Helsingborg till ett framstående kompetenskluster, med ett blomstrande näringsliv och logistikforskning vid Campus Helsingborg.

 

– Den samlade kunskapen är en stor styrka, förutom det geografiska läget med närheten till fyra miljoner konsumenter.


9 fördelar med nya lagerlokaler inriktade på logistik

 

  1. Strategiskt läge geografiskt.
  2. Skräddarsydd helhetslösning från start med ”built-to-suit”.
  3. Flera verksamheter samlade på en plats, ger inte minst minskade transporter.
  4. Samordning av resurser.
  5. Framåtlutade tekniska lösningar.
  6. Förutsättningar för kapacitetsökning och expansion.
  7. Energieffektiv teknik och solceller.
  8. Fler möjligheter att arbeta hållbart i hela värdekedjan.
  9. Attraktiv arbetsplats.

 

Greenhouse: Greenfoods nya anläggning 

Plats: Långeberga, Helsingborg Storlek: 44000 kvm. Byggtid: Q2 2021—Q2 2023 Verksamhet: Inköp, produktutveckling, förädling, produktion, paketering, lager och distribution. Effekt: 40 procents kapacitetsökning, minskade transporter internt och för distribution, minskat svinn, mer energieffektiv produktion.

 

Greenfood 

Grundades 1989 för att förse McDonald’s restauranger med färdigskuren sallad. Idag en av norra Europas största aktörer inom färska och förädlade frukter och grönsaker samt växtbaserad conveniencemat, ”food-to-go”.

 

Foto: Samuel Unéus