MÖT VÅRA KUNDER

Lager med bästa läge för tredjepartslogistik + Här är trenderna 2023

Contact image Hanna Grosshög Hanna Grosshög
Snabbt växande e-handel ställer höga krav på smarta lager och framåtlutad logistik. I Helsingborg har Skanska utvecklat PostNords nya terminal för tredjepartslogistik.

PostNord TPL är Nordens största företag inom tredjepartslogistik med enheter över hela Sverige. De senaste tio åren har PostNord TPL:s omsättning ökat i snitt med 15 procent varje år. Även om en del kunder har drabbats negativt av coronapandemin, tycks trenden inte brytas. Med tanke på att e-handeln ökat explosionsartat de senaste åren, är det inte konstigt att man såg ett behov av nya lokaler. I Väla har Skanska utvecklat och byggt 30 000 kvm lokaler för PostNord TPL Warehouse.

– Även om den här typen av logistikverksamhet har funnits ända sedan 1970- och 80-talen, har den vuxit under den senaste tiden. Främst tack vare e-handelns intåg. Därtill har vi under pandemin sett ett förändrat köpmönster där allt fler upptäcker näthandelns fördelar. Att köpa sina varor på nätet och få dem levererade direkt hem, säger regionchef Håkan Lindberg.

 

Att det är just i Helsingborg som de nya logistikterminalerna etablerar sig är ingen slump. Helsingborg har en lång tradition som handels- och logistikstad i Sverige. Här finns de stora hamnarna, liksom korsningen mellan E6 och E4. Tidsmässigt tar det ungefär lika lång tid att ta sig härifrån till Oslo som till Stockholm och Hamburg.

Lager och outsourcing av logistikverksamhet

 

Begreppet tredjepartslogistik, TPL, bygger i grunden på att andra företag outsourcar hela eller delar av sin logistikverksamhet. Som regel ingår alltid lagerhållning, plock och pack, in- och utleveranser.

 

– Vi arbetar dessutom med ett stort utbud av olika tilläggstjänster. Bland annat fotografering av produkter, ompackning, prismärkning och kundservice, beskriver Håkan Lindberg.

 

Mycket av verksamheten är automatiserad, alla varor plockas till exempel med hjälp av datorer.

 

Mycket av verksamheten är automatiserad, alla varor plockas till exempel med hjälp av datorer. I en mindre avdelning sker paketering och prismärkning av beställda varor. En våning upp finns en fotostudio där man sköter fotografering av alla varor åt en kund.

 

Maximalt utnyttjad kapacitet av lager

 

Inför utvecklingen av lokalerna lyfte PostNord i dialogen med Skanska vikten av ett så kallat entresolplan. En andra, ”öppen” våning, ungefär som ett loft.

 

– Detta för att maximalt utnyttja den yta som finns ovanför in- och utleveransytan, det vill säga där man placerar de pallar som är på väg in eller ut ifrån lagret.

 

Eftersom PostNord TPL:s lager är 10-12 meter högt i tak skulle man förlora värdefull lagerkapacitet om inte rymden ovanför den ytan utnyttjades.

 

Ett tätt samarbete mellan Skanska och PostNord TPL har varit avgörande i utformandet av lokalerna.

 

– Det krävs alltid att vi jobbar väldigt tätt och nära för att lyckas. För vår del handlar det om att lära känna vår motpart. Att vara intresserade på riktigt, bygga relationer och hjälpa till med att lyckas. Och det tror jag att vi är bra på, säger Henrik Ahnström, chef för projektutveckling på Skanska.

 

Inflyttade i de nya lokalerna konstaterar Håkan Lindberg:

 

– Lokalerna är väl utformade och det är hög kvalitet på materialen.

 

6 trender inom logistikfastigheter 2023

 

Johan Hedve, Affärsutvecklare inom logistik, Skanska Fastigheter Göteborg, spår:

1. Fortsatt efterfrågan på stora logistikfastigheter. Logistik är en lågmarginalbusiness och storlek ger klara skalfördelar. Stora och höga lokaler efterfrågas.

2. Automation ger högre effektivitet vilket förbättrar marginaler. Det är ofta stora investeringar som kan bli en utmaning med nuvarande kapitalkostnader och konjunktur.

3. Läget är än viktigare med ökade energipriser. En välplacerad logistikhub som minskar transportkostnaden både på fossil- och elsidan är guld värd med dagens priser.

4. Nu kommer elen. Alla stora fordonstillverkare kommer nu med elalternativ i sin fordonspark. Exempelvis Schenker kör helt fossilfritt redan i dag. En utmaning är laddinfrastruktur.

5. Grönt efterfrågas alltmer av konsument. Krav kommer ställas på material, projekt, förvaltning och omgivning.

6. Ryktet om e-handelns död är överdriven. Köp via e-handel har minskat jämfört med nivån när pandemin var som mest intensiv, men ligger fortfarande över de prognoser som sattes pre-covid.

PostNord TPL Helsingborg, Warehouse Väla


Yta: 30 000 kvm. Verksamhet: Tredjepartslogistik. Kunder: Royal Canin, Sportmaster, Orkla, Addnature, Footway, Nestlé med flera.

 

Service för e-handelsföretag: Det här är tredjepartslogistik


Tredjepartslogistik innebär att en tredje part, utöver säljare och kund, sköter vissa eller alla logistiska funktioner, som automatiserat lager, transport och distribution. Exempel på andra funktioner som kan erbjudas är fotografering av varor, prismärkning, plockning, packning och returlogistik, liksom kundservice.

 

Foto: Erika Weiland