TRENDER & INNOVATION

Inred kontoret efter de sociala bubblorna

Contact image Anna Gardberg Anna Gardberg
Kan avståndet mellan dig och kollegan avgöra hur bra ert möte blir? Vi tar en titt på sociala bubblor och fenomenet "arbetslounge" och inspireras till lyckad inredning av kontoret.

Kan hur kontoret är inrett och möblerat bidra till att samtalet med kollegan blir så där bra som du önskar? Att ni kan känna er öppna och kreativa? Att samtalet leder till lösningar och kanske till helt nya idéer?

 

Avgörande kan vara något så enkelt som avståndet mellan oss. Så här – för att få i gång tankarna när känslan är motsatsen: Känner du igen dig i att det kan kännas obehagligt att småprata i en trång hiss?

 

Varför är det så? För att hitta svaren backar vi till 1960-talets USA då Edward T. Hall formulerade sin teori om proxemics, som ger insikt i hur människor använder rumsliga avstånd i sin kommunikation. Genom att studera mänsklig interaktion observerade Hall att vi tenderar att hålla olika avstånd till våra medmänniskor beroende på vår relation till dem och den specifika situation vi befinner oss i. Han identifierade detta som socialt avstånd och visade på hur det påverkar vår interaktion och kommunikation med andra. 

 

Vi kan föreställa oss avstånden som osynliga zoner, bubblor runt människor, som är olika stora beroende på vilken relation vi har till andra. 

Vår sociala bubbla för avstånd till kolleger

 

Enligt proxemicsteorin kan avstånden delas in i fyra huvudkategorier.

 

Den innersta zonen är intimt avstånd, vanligtvis mindre än 46 centimeter, reserverad för våra närmaste, som partner, familj och nära vänner. Personligt avstånd, från cirka 46 centimeter till cirka 1,2 meter, som vid samtal med vänner.

 

Den zon som kallas socialt avstånd, från cirka 1,2 meter till cirka 3,7 meter, är den som är intressant att titta närmare på gällande arbetslivet. Den håller vi oss gärna inom när vi pratar med bekanta och människor som inte står oss nära, som kollegor, eller på en mer formell tillställning. Vi är informella men håller en viss distans för att upprätthålla egna sociala gränser och inte passera andras.

 

Den fjärde zonen handlar om ett så kallat offentligt avstånd, som när någon föreläser för en grupp.

 

Vad det handlar om är alltså en icke-verbal aspekt av kommunikation när vi interagerar socialt med andra. Om vi känner att någon kommer för nära vår zon, och vi inte kan flytta oss fysiskt, kan det ge upphov till obehag och stress.

Grupper av möbler skapar ett socialt landskap

 

Norska Allan Hagerup är möbeldesigner och arbetar huvudsakligen med design av möbler och produkter för utomhusmiljöer och sociala mötesplatser. I samarbete med företaget Vestre, som genom bland annat möbeldesign arbetar med just sociala mötesplatser, har han formulerat tankar för hur proxemicsteorin kan tillämpas i verkligheten. Som i inredning av kontoret:

 

Placera möbler på olika avstånd från varandra. Grupper av möbler skapar ett socialt landskap där man både får tillräckligt med utrymme att vara inom sin personliga zon och kan utmana den.

 

Undvik att begränsa områdets användningsområde genom att specificera alltför många sociala sammanhang. Välj flexibla möbeluppsättningar och generösa möbler som kan anpassas efter olika sociala situationer.

 

Skapa med möblering och typer av möbler utrymme för förtroliga samtal.

 

Möbler för valfrihet. Möbler där man kan välja sittriktning, liksom flyttbara möbler, ger personligt utrymme.

 

Med hjälp av inredning och möblers placering kan vi alltså påverka att vi känner oss grundtrygga och att vi kan röra oss inom de sociala gränserna som vi önskar.

Arbetsloungen: Jobba aktivitetsbaserat och varierat 

 

När vi gör en spaning om trender kring arbetsplatsens utformning och inredning 2024 är fenomenet ”arbetsloungen” tydligt. En öppen yta i kontoret med en variation av arbets- och mötesplatser, för att arbeta aktivitetsbaserat, för att mötas många eller några stycken, för att samtala. Just det som Allan Hagerup beskriver ovan som gynnsamt för våra ”sociala bubblor” och goda samtal, med möbler placerade på olika avstånd från varandra. 

 

Vad ser vi mer i arbetsloungen? Större bord att samlas flera vid, platser för enskilt arbete, kanske några ljudisolerade, inglasade arbets- och mötespoddar för avskildhet – ”mikro-kontor”. En generös soffa för avslappnad gemenskap, pallar att flytta efter behov – närmare eller längre bort från den du pratar med.

 

Pausen är viktig, för återhämtning och för att gynna kreativitet. På en del av ytan finns därför kanske något som bjuder in till konkret paus – ett bordtennisbord, eller för företaget som har gott om yta – kontorsgungan. 

 

På terrassen som hör till kontoret, utomhusarbetsplatser i tålig metall, med pergola som skyddar mot regn – och sol – som annars gör det svårt att jobba på laptopen.

Hybridmöten – möblera för ögonkontakt

 

Men – hybridmötena då? Hur skapar vi bra förutsättningar för bra samtal där? Grunden är att alla i mötet ska ha ögonkontakt med varandra, det vill säga ha sin kamera påslagen. Att inte ha på kameran skapar en otillgänglighet och en känsla av att inte prioritera mötet eller den som håller i det. I kontorets mötesrum ger en bordsskiva som är u- eller v-formad bra förutsättningar – alla i rummet syns bra.

 

Och oavsett hybridmöte eller fysiskt möte: Med stolar på hjul kan du ljudlöst röra dig – lite närmare eller längre bort från kollegerna – utan att störa mötet. Och ett litet tips till alla sorters möten: En stol med skön fjädring i ryggstödet ska enligt vetenskapen minska stress och hjälpa oss till fokus genom att gunga oss till inre ro.

 

Källa: Vestre/Allan Hagerup

Publicerad: 2024-02-22 

Bilder i bildspel ovan: Avskärmad mötesstation, BOB/Blå Station, stolar och bord, Cortado/Nola och öppen interiör, Abstracta. Stol med fjädring i ryggstödet, Eline/Edsbyn, soffa BOB och stol med hjul, Able, båda Blå Station. Pergola och möbler för utomhusbruk, Nola.

 

Nyfiken på nytt kontor?

 

I våra kontorshus finns fina möjligheter att skapa den arbetsmiljö som ditt företag behöver. Här är några exempel: 

I Hyllie Terrass i Malmö finns gemensam reception, atrium med loungedel och restaurang.

Sthlm 02 Studion erbjuder en elegant och lekfull kontorsmiljö.

Citygate i Göteborg har öppna och flexibla kontorsytor, vilket innebär att du kan skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet.

 

 

Vad är proxemics?

 

Proxemics är studien av hur människor använder och tolkar rumsliga avstånd i olika sociala sammanhang. Termen myntades av antropologen Edward T. Hall på 1960-talet och syftar till att undersöka hur människor använder och tolkar fysisk närhet i interaktioner.