TRENDER & INNOVATION

Lager och logistik med automatiserade lager

Contact image Anna-Maria Stawreberg Anna-Maria Stawreberg
Framtidens konsumtion ställer helt nya krav på både transporter och fastigheter. Det påverkar planeringen av både arbetsplatser, bostäder och hela städer, säger Per-Olof Arnäs, forskare vid Chalmers och logistikexpert.

Mellan 10 och 20 procent om året, så mycket växer e-handeln varje år. Det säger sig självt att det medför helt nya behov, när det kommer till framtidens lager och logistik, men också stadsplanering.

 

– Oavsett om du är e-handlare eller e-handlar, innebär de förändrade konsumtionsmönstren att vi behöver tänka om, säger Per-Olof Arnäs.

 

När han spanar 30 år framåt i tiden ser han parallellt också att vi kommer att ställa högre och högre krav på hållbarhet och effektiv hushållning av resurserna. Våra fordon blir helt elektrifierade och självkörande och lagren blir större – och automatiska.

 

Bostadsfastigheter och arbetsplatser blir leveransplatser


Logistikbehoven varierar beroende på om man är privatperson som konsumerar. Eller om man som är e-handlare som säljer varor. När det gäller oss som kunder, är leveranssäkerhet viktigt. Vi vill veta att varan vi beställt kommer fram på utsatt tid, gärna snabbt, till rätt adress, helt enkelt.

 

– Där får bostadsfastigheterna helt nya roller. Eftersom människor inte är hemma hela dagarna kommer bostadsfastigheterna att bli mer av en leveransplats, konstaterar Per-Olof Arnäs.

 

Det handlar inte bara om leverans till våra bostäder, utan också till våra arbetsplatser.

 

Det handlar inte bara om leverans till våra bostäder, utan också till våra arbetsplatser.

 

I USA har nätjätten Amazon stor inverkan på logistiken. De har sedan länge fokus på utveckling av leveransmöjligheter när det gäller planering av nya fastigheter.

 

– Oavsett om det handlar om arbetsplatser eller bostäder, är idén att planera särskilda mottagningsrum för leveranser.

 

Tillfälliga utlämningsställen i stället för fasta


I Sverige, där vi inte har haft samma snabba utveckling gällande hemleveranser, har vi i stället byggt upp ett system med utlämningsställen.

 

– I framtiden kommer vi att tänka mer dynamiskt genom att inrätta tillfälliga utlämningsställen utifrån behov, menar Per-Olof Arnäs.

 

Genom att ladda ner en app kan till exempel pensionären i grannlägenheten därhemma bli paketombud under vissa perioder. De kan då ha sin lägenhet som utlämningsställe mot en mindre ersättning.

 

– Vi kommer också att se kreativa lösningar som specialbyggda brevlådor och temperaturreglerade mottagningslösningar i bostadsområden och fastigheter, säger Per-Olof Arnäs.

 

AI för transporter, lager och logistik


Gällande lager tror Per-Olof Arnäs att de fortfarande kommer att byggas utanför städerna. Inne i stan är ytan helt enkelt för dyr.

 

– Också 2050 kommer lagren att ligga på ställen dit det är enkelt att ta sig. Men lagren kommer troligen att vara helt automatiserade med få personer på plats. Dessutom kommer e-handelsföretagen i allt högre utsträckning använda sig av AI gällande beslut om inköp, lagernivå och transporter.

 

Transporterna blir också betydligt mer effektiva, hållbara och förarlösa. Digitaliseringen kommer att öka möjligheten att göra smarta vägval utifrån den aktuella trafiksituationen. Dessutom blir det mer plats för lasten, eftersom förarhytten försvinner.

 

– Genom att data samlas in, tolkas och värderas i realtid kommer transporterna att kunna bli mer hållbara. Det kommer att bli lättare att köra med hög fyllnadsgrad och med högt energiutnyttjande. Då beslut kan fattas baserade på verklig information.

 

Det här är Per-Olof Arnäs

 

Universitetslektor vid avdelningen för Service Management and Logistics vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Arbetar också som föreläsare och kallar sig själv ”logistikgeek”. Värd för Logistikpodden, en podd om logistik, transport and supplychain management.