TRENDER & INNOVATION

Lagerlokal med centralt läge för snabb leverans

Contact image Sara Bergkvist Sara Bergkvist
Lagerlokal i Stockholm, Malmö eller Göteborg? Växande e-handel och snabba leveranser ökar efterfrågan på lager i städerna. Lösningen finns under jorden.

Var ska ett e-handelsföretags lagerlokal placeras? I takt med att e-handeln får allt större betydelse växer också kraven från kunderna. Även om många inte längre vill gå till butiken för att handla, vill man ha sina varor lika snabbt.

 

– Vi vill ha det vi beställt inom ett par timmar. Och vi vill ha det i handen. Det kräver en helt annan infrastruktur än den som bygger på något vi skapade för 30 år sedan när e-handeln inte fanns, säger Henrik Ahnström, innovationschef på Skanska.

 

Lösningen är att hitta nya ytor för lagerlokaler i städerna


Den största utmaningen handlar om det begränsade utrymmet i städerna. I takt med att storstäderna växer, tas relativt centrala områden som tidigare kunnat användas för lager nu i anspråk av bostäder. Det gör att lagerlokaler och andra typer av logistikbyggnader knuffas allt längre bort. Samtidigt som den ökade handeln innebär att behovet av lagerlokaler och terminaler i anslutning till städerna är större än någonsin.

 

Vi behöver citylogistik, men vi vill heller inte ha fula lager mitt i centrum.

 

– Lager och terminaler ligger redan nu för långt från staden för att det ska fungera med framtidens behov. Vi behöver citylogistik, men vi vill heller inte ha fula lager mitt i centrum. Det innebär att vi måste skapa ytor som inte finns i dag och bästa lösningen är att göra det under jord, säger Henrik Ahnström.

 

Bygga om parkeringshus till lagerlokal


Henrik Ahnström tror att största delen av lösningen handlar om att använda den infrastruktur som finns. På sikt handlar det främst om att kunna konvertera parkeringshus till lager och andra logistikytor.

 

– Inom 15–20 år tror jag att vi kommer ha ett helt annat mönster när det gäller bilkörning. Det innebär att antalet bilar och behovet av parkeringsplatser kommer att minska betydligt. Då kan använda de ytorna till annat.

 

Bygga underjordiska lager och terminaler


Ett sätt att lösa problemet redan i dag är att bygga underjordiska lager och terminaler i samband med att man bygger nytt. Dagens stora köpcentrum är delvis utformade på det sättet. Och i Stockholm har Skanska byggt en bussdepå under kontor och bostäder. Där kan man tanka, ladda, städa och parkera bussarna.

 

Jag tänker att om man kan gräva ner bussarna kan man också gräva ner paketen. Än så länge finns inga sådana underjordiska lager, men jag tror att det kommer snart.

 

– Jag tänker att om man kan gräva ner bussarna kan man också gräva ner paketen. Än så länge finns inga sådana underjordiska lager, men jag tror att det kommer snart.

 

Att omvandla utrymmen till lagerlokal


En annan del av lösningen handlar om att bygga på ett sådant sätt att fastigheterna enkelt kan konverteras för andra ändamål. När man bygger nya parkeringshus kan man till exempel bygga med en sådan takhöjd att fastigheten enkelt kan konverteras till kontor i ett senare skede och under jord på ett sådant sätt att utrymmena kan omvandlas till lager eller terminaler.

 

– Jag tror att det här är något som kommer att komma alltmer, säger Henrik Ahnström.

 

Lagerlokal nära beställaren


Problemet med bristande logistikytor gäller inte bara i Sverige. På vissa håll i Asien och USA har man redan börjat bygga underjordiska lager.

 

Även i Europa ser förutsättningarna lite olika ut. I små, relativt tätbefolkade länder som Belgien och Holland är det enklare att snabbt nå ut med varorna jämfört med i ett vidsträckt land som Sverige, där centrallagret ofta ligger långt från beställaren.

 

– Även om vi har kommit ganska långt i Sverige när det gäller e-handel gör våra logistiklösningar att handlarna kämpar lite i uppförsbacke. Det är till exempel först nu som det slagit att handla mat på nätet, medan det är något man gjort länge i England.

 

Foto: Nicke Johansson