FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Så skapas attraktiva arbetsplatser

Contact image Anna Gardberg Anna Gardberg
Hur växer nya stadsdelar fram och vilken roll spelar då kontor och arbetsplatser in? Vi tar en titt på hur helt nya stadsdelar har vuxit fram i före detta hamn- och industriområden. Följ med till Universitetsholmen, Gårda och Hammarby sjöstad. 

Gårdagens hamn- och industriområden intill vatten omvandlas till attraktiva stadsdelar med kontorshus och arbetsplatser, liksom bostäder, som en viktig del. Men hur gick det till när dessa gamla hamn- och industriområden på flera håll i vårt land började omvandlas för nya tiders behov? Riksarkitekt Helena Bjarnegård kan berätta.

 

– Efter varvskrisen på 1970-talet omvandlades städernas hamnar och flyttades ut från centrum, som i exempelvis Göteborg. Under 1980- och 90-talet började flera hamnar omvandlas till områden med bostäder och arbetsplatser i form av så kallad waterfront development. De blev ett globalt koncept och en lansering av den postindustriella staden.

 

Att utveckla stadsdelar för trivsel, välmående och sammanhang


Helena Bjarnegård nämner Norra Älvstranden i Göteborg med stadsdelen Sannegården som ett exempel.

 

– Kvalitetsambitionerna för planering och gestaltning var högt satta men ambitionen att bevara kulturvärden såg annorlunda ut på den tiden. Man såg mer till enskilda objekt och detaljer än till hela kulturmiljön i sig.

 

Under senare år har synen på just kulturvärden ändrats, menar Helena Bjarnegård.

 

– När Vision Älvstaden togs fram i början av 2010-talet var det först självklart att stadsdelen Ringön, med småföretag och enklare industribebyggelse, skulle jämnas med marken. När visionen antogs 2012 hade synen ändrats och beslutet var i stället att låta Ringön utvecklas långsamt och organiskt för att behålla karaktär och särart i miljön. Städer växer långsamt bit för bit. Att ta hand om det redan byggda handlar om att ta tillvara redan förbrukade naturresurser och bundet kapital.

 

Det handlar också om att ha respekt för svårmätbara värden som människors trivsel, välmående och känsla av sammanhang, menar Helena Bjarnegård.

 

– I regeringens proposition Politik för gestaltad livsmiljö trycker man på att kulturmiljön är en viktig utgångspunkt för utformningen av våra livsmiljöer och att städer och stadsdelar som får växa över tid utifrån sina unika förutsättningar i regel är långsiktigt hållbara, säger Helena Bjarnegård.

 

Universitetsholmen – stadsdel med en bra mix


I Malmö har Universitetsholmen utvecklats till en stadsdel med en mix av studenter, entreprenörer, kultur, butiker, näringsliv och bostäder. Platsen är faktiskt en konstgjord ö på gammal hamnområdesmark, skapad genom landutfyllnad på 1800-talet. Startskottet för den nya stadsdelen var bygget av det som då först skulle heta Malmö Högskola (idag Malmö Universitet) på 1990-talet.

 

Sedan dess har en rad profilbyggnader som Nya Hovrätten, Bassängkajen, Malmö Live, STUDIO och kontorshuset Epic tagit plats. Citadellsstaden, som är den nyare delen av Universitetsholmen, knyter nu ihop Malmö centrum, Västra hamnen och Ribersborg.

 

Gårda – med Nordens högsta arbetsplats


I Göteborg är den gamla arbetarstadsdelen Gårda ett spännande exempel på hur en stad kan utvecklas. Med sin historia har området en egen stark identitet. Här finns flera fabriker och industribyggnader kvar, liksom några av de för Göteborg så karakteristiska landshövdingehusen, som kännetecknas av att den understa våningen är av sten och de övre av trä. Av fabrikerna är bland annat Hästskosömfabriken och Remfabriken bevarade som byggnadsminnen.

 

Dagens Gårda kan sägas vara porten till Göteborg med flera höga hus under uppförande som landmärken. Hösten 2022 välkomnas de första hyresgästerna till Citygate, Nordens högsta kontorshus.

 

Stockholm – sju byggnader med egen karaktär


I Stockholm började på mitten av 1990-talet det som en gång var ett gammalt hamnområde förvandlas till en attraktiv stadsdel för både bostäder och arbetsplatser. Hammarby sjöstad har blivit omtalad som ett lyckat stadsbyggnadsprojekt.

 

Skanskas Sthlm New Creative Business Spaces ligger en kort promenad från Skanstull och Gullmarsplan, på kajen vid Hammarby kanal. Här har Skanska frigjort plats för bostäder och kontor genom att gräva ner en bussdepå, och även skapat en helt ny kaj. När allt står klart kommer här att finnas sju byggnader, alla med sin egen karaktär. Den sjunde och sista byggnaden har planerad projektstart preliminärt 2025.

 

Foto: Samuel Unéus m fl