Om lokaler, människor,
affärer och hållbarhet

Hälsosamma arbetsplatser

Närhet till ett grönskande promenadstråk. Ett cykelhotell som gör det lite smidigare att ta cykeln till och från jobbet. Husets gemensamma terrass, där yogainstruktören ber dig att ta ett djupt andetag. Flödande dagsljus. En sund digital arbetsmiljö. Följ med oss i forskning och tankar kring det som skapar hälsosamma arbetsplatser. Som neuroarkitektur – vad betyder det för att skapa miljöer att trivas i?

Vikten av en hälsosam arbetsplats

Intresset för hälsosamma arbetsplatser har aldrig varit större. Hälsa och välmående präglar dagens livsstil, något som inte minst är tydligt i flera undersökningar gällande vad som är viktiga faktorer när den nya generationen väljer arbetsgivare.

 

Att kontoret understödjer hälsa och välmående är alltså viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Och om kontoret erbjuder en hälsosam miljö som bidrar till välmående och uppmuntrar till goda vanor, är det mycket som tyder på att det bidrar till att öka företagets produktivitet.

 

Fastigheter som bidrar till välmående och god hälsa hos de som vistas där är en kärna i Skanskas arbete med utveckling av framtidens kontor och arbetsplatser. Många av Skanskas fastigheter hälsocertifieras därför enligt WELL Building Standard, en certifiering som är baserad på medicinsk och vetenskaplig forskning. En hälsocertifiering fungerar också som ett verktyg för Skanska för att följa upp att kriterierna fortsatt håller den nivå som har satts upp.

 

WELL består av olika kategorier och indikatorer som riktar in sig på både hårda och mjuka värden. Syftet är att förbättra människors hälsa och välmående – gällande allt från luftkvalité och dagsljus till näring och mental hälsa. Exempelvis: God ljudmiljö, god inomhusluft, sunda materialval, byggnadsutformning som uppmuntrar till rörelse och tillgång till hälsosam mat. Men också ”mjukare värden”, som faktorer som på olika sätt stimulerar en vänlig och trivsam kultur, som arkitektur, inredning och initiativ som stimulerar detta, och en atmosfär som stödjer välmående.

 

Skanskas hälsosamma kontorshus

 

Hur kan det se ut i praktiken? Ett par exempel: I Skanskas kontorshus Citygate i Göteborg säkerställs ljudkraven med prestandamätvärden, materialabsorption och akustisk zonindelning, vilket också minskar risken för överhörning mellan rum och bidrar till behagligare arbetsmiljö. Gällande tillgång till dagsljus är Citygate designat med ljusinsläpp som en viktig utgångspunkt, med bland annat stora glaspartier. För att uppmuntra rörelse finns ett gym i huset och cykelhotell för pendlare.

 

I Hyllie Terrass i Malmö inspirerar de egna terrasserna och kvartersparken till utomhusvistelse. I husets restaurang The Garden ligger fokus på växtbaserad mat i säsong.

 

Så främjar våra lokaler hälsan

 

Sofia Ekerlund är uthyrnings- och marknadschef vid Skanska Fastigheter Malmö och har under många år varit en drivande kraft i i Skanskas arbete med hälsosamma arbetsplatser.

 

– Jag är övertygad om att man genom att arbeta med hälsa och välmående på ett företag har lättare att behålla och rekrytera personal. Samtidigt bygger man också sitt varumärke. Att välja en lokal i en fastighet med hälsofokus visar att man som företag har förstått att medarbetarna är företagets allra viktigaste resurs. Att satsa på hälsa och välmående ger också affärsnytta och måste ses som en investering och inte en kostnad.

Prenumerera på

vårt nyhetsbrev!

Vill du följa de senaste nyheterna om vad som utgör hälsosamma arbetsplatser?