Om lokaler, människor,
affärer och hållbarhet

Framtidens arbetsplats

”Kärnan i framtidens arbetsplats är det mänskliga mötet”, säger omvärldsbevakaren med eftertryck. Han pratar om att det fysiska kontoret blivit viktigt på nya sätt.

Men hur skapar vi ett kontor, en arbetsplats, som blir en attraktiv destination?

Vi lyssnar till forskarna, psykologerna, organisationskonsulterna, arkitekterna – och omvärldsbevakarna. Och till morgondagens medarbetare.